‘Zeker in de brugklas’ zorgt voor steuntje in de rug

datum

meer informatie

Educatie Plus - Kirsten Blokzijl-Sewuster

e-mailadres

k.sewuster@educatie-plus.nl

categorie

Leerervaring

‘Zeker in de brugklas’. De naam van de training die dankzij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)-budget sinds begin 2023 wordt aangeboden in de gemeente Coevorden, is veelzeggend. Het biedt leerlingen die de overstap van basisschool naar brugklas spannend vinden, houvast. Ze krijgen meer zelfvertrouwen waardoor ze zich zekerder voelen. De training is effectief, zo blijkt uit de evaluatie. In juni gaan dan ook nieuwe groepen van start.

De training wordt verzorgd door orthopedagogen en psychologen van Educatie Plus. Een van hen is Kirsten Blokzijl-Sewuster. Zij legt uit: “We zijn zo’n 2 jaar geleden met scholen in gesprek gegaan. Daaruit kwam naar voren dat de stap van een relatief kleine basisschool naar een grote school voor voortgezet onderwijs tot spanningen kan leiden bij kinderen. De coronaperiode heeft dat versterkt. Samen kwamen we tot de conclusie dat er iets georganiseerd moest worden waardoor kinderen zich zelfverzekerder voelen.”

Zelfvertrouwen

Het leidde tot de ontwikkeling van de groepstraining ‘Zeker in de brugklas’. Een training waarin kinderen onder andere zelfvertrouwen ontwikkelen, meer bewust worden van wie ze zijn en leren plannen en organiseren. De training combineert modules uit andere programma’s, denk bijvoorbeeld aan LEF en de Bikkeltraining.

Educatie Plus biedt de training aan in samenwerking met scholen. “Voor 1 april geven leerlingen in groep 8 aan naar welke school voor voortgezet onderwijs ze gaan. Wij hebben daarover contact met De Nieuwe Veste. Vervolgens benaderen we de basisscholen. We organiseren altijd eerst een ouderavond, waar ook kinderen welkom zijn.”

Voor de zomer al starten

Inmiddels hebben drie groepen de training gevolgd. Bij twee groepen vond al voor de zomervakantie een sessie plaats. Kirsten: “We hopen voor de groepen die in juni gaan starten zelfs meerdere sessies voor de zomervakantie te kunnen inplannen. Het is fijn om voor de zomer al een rondleiding op de ‘nieuwe’ school te kunnen geven, maar bijvoorbeeld ook te laten weten hoe het er daar aan toegaat, wat ze in hun schooltas moeten stoppen et cetera.” De overige sessies worden gegeven vanuit de brugklas op De Nieuwe Veste.

10 lessen

‘Zeker in de brugklas’ bestaat uit 10 sessies. Per training nemen 8 tot 10 leerlingen deel. De orthopedagogen en psychologen, die de training verzorgen, hebben ook een signalerende functie. “Wij zien soms dat kinderen na de training nog extra ondersteuning nodig hebben. Daar kunnen wij gelijk actie op ondernemen.”

Het mag duidelijk zijn dat Kirsten blij is met de training ‘Zeker in de brugklas’. “We merken dat de training voor een aantal leerlingen heel effectief is. Ze groeien, zijn zelfverzekerder. Het zorgt voor een extra steuntje in de rug. Hoe mooi is dat!”