Wat doen we?

Kansrijk opgroeien legt in vier jaar de basis voor een aanpak die op de lange termijn werkt.

Een belangrijk onderdeel van het programma is het opdoen en delen van kennis. Kennis over de situatie van ouders en kinderen die te maken hebben met intergenerationele armoede. We starten met een aantal inspanningen. Daarvan leren we wat we daarna binnen het programma gaan doen.

Fase 1:

 • Vergroten van kennis en bewustwording
 • Onderzoek Bereik en benutten voorzieningen
 • Voortzetten van de pilot Aanpak van intergenerationele armoede/gezinscoaches (bestaand project)
 • Project Leefstijl kinderen
 • Project Aanpak Laaggeletterdheid – ouders en kinderen

Tijdens het hele programma zetten we ons in voor:

 • Inwoners betrekken bij de uitvoering van het programma
 • Monitoren: wat werkt wel/niet en wat moet eventueel anders?
 • Helder communiceren over de uitkomsten van de inspanningen
 • Armoedeproblematiek herkennen en betrokken inwoners bereiken

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

 • Ouders/verzorgers en professionals zijn zich bewust van hun invloed op kinderen en het effect van armoede op de kansen van kinderen
 • Kinderen worden op school en in hun vrije tijd gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en ontplooien
 • Kinderen zijn fysiek en mentaal gezonder
 • Meer jongeren ronden hun opleiding af en hebben meer kans om aan het werk te komen en te blijven
 • Meer gezinnen hebben hun financiële situatie op orde
 • Het verbeteren van basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen