Update project Brede School SOM

datum

meer informatie

Marleen Herbers

e-mailadres

info@taalpuntcoevorden.nl

categorie

Leerervaring

Het Taalpunt doet er samen met de Brede School SOM in Coevorden en partners van de school alles aan om een vertrouwd gezicht te worden voor de kinderen en hun (groot)ouders. De hoop is daarmee de drempel te verlagen voor het vragen van hulp bij taal (of andere basisvaardigheden).

Marleen Herbers is namens het Taalpunt 8 uur per week aanwezig op de school. Zij gaat met ouders in gesprek, bijvoorbeeld tijdens de haal- en brengmomenten bij de kinderopvang, het consultatiebureau en de school. Tijdens die gesprekken, die zeer regelmatig gevoerd worden, benadrukt Marleen op een laagdrempelige en toegankelijke manier steeds het belang van een goede en vroege taalontwikkeling.

De ouders worden uitgenodigd om aan allerlei creatieve activiteiten mee te doen. “Hierbij is, behalve het creatief bezig zijn, het voeren van de gesprekken onderling het belangrijkst. Tijdens die gesprekken kan ik achterhalen wat hun eigen behoeftes zijn om te leren of te ontwikkelen. Onze sleutelfiguur voor deze wijken is hierbij onmisbaar”, vertelt Marleen.

Leen een boek en krijg een boek

Momenteel loopt voor de onderbouw van twee basisscholen de actie ‘Leen een boek en krijg een boek’. Kinderen worden uitgenodigd om tot de zomervakantie vijf keer naar de openbare bibliotheek (‘de bibliotheek in de stad’) te komen en ontvangen dan het prachtige boek Alfabet van C Dematons. “Zo hopen we dat kinderen ook in de lange zomervakantie blijven lezen en de ouders blijven voorlezen. Dit om de stilstand in leesontwikkeling in de zomermaanden tegen te gaan.”

Ouderkamer

Elke dinsdagochtend is er de Ouderkamer. Dan wordt besproken wat de kinderen op school leren, zodat de ouders de lesstof ook thuis kunnen behandelen.

Verder wordt maandelijks voorgelezen voor de onderbouw. Daarbij worden ook de ouders uitgenodigd.

Voor de peuters van de kinderopvangorganisatie Kinderwereld is er de prentenboekcollectie. Aansluitend op een thema worden de kinderen voorgelezen. De ouders zijn daarbij aanwezig en krijgen naderhand gelegenheid om nog even te praten en hun vragen te stellen. De kinderen krijgen allemaal hetzelfde (voorgelezen) boek mee naar huis en in de tas zit een verwerkingsopdracht voor thuis. Marleen: “Er is gezocht naar een makkelijk uit te voeren opdracht, waarbij we ook nadrukkelijk zeggen dat het ‘geen moeten’ is.”

Alle kinderen van de drie basisscholen mogen vlak voor elke vakantie een boek uitzoeken (van de bibliotheek) dat ze ook mogen houden of onderling mogen ruilen.

Marleen: “Hoewel het voor de inwoners van de drie wijken waarin de Brede School SOM staat niet meteen duidelijk is wat Het Taalpunt hier nu eigenlijk doet, lukt het steeds beter om ouders en kinderen te bereiken!”