Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Coevorden streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van deze website (kansrijk-opgroeien.nl).

Nalevingsstatus

De website kansrijk-opgroeien.nl voldoet aan WCAG 2.1 niveau AA. In het rapport van het onderzoek kunt u lezen dat deze website voldoet aan alle 50 criteria.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 19 september 2021 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Coevorden, burgemeester Bert Bouwmeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 29 september 2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail naar: online@coevorden.nl.

Wat u van ons kunt verwachten

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst
  • Binnen 3 weken handelen wij uw verzoek af

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.