Start programma Kansrijk opgroeien ingeluid met online bijeenkomst

datum

categorie

Nieuws

menti

Afgelopen donderdag 18 februari is het programma Kansrijk opgroeien officieel gestart. Met het programma willen gemeente Coevorden, GGD, Icare JGZ, Domesta, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en het onderwijs intergenerationele armoede in de gemeente Coevorden voorkomen en doorbreken.

Afgelopen donderdag 18 februari is het programma Kansrijk opgroeien officieel gestart. Met het programma willen gemeente Coevorden, GGD, Icare JGZ, Domesta, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en het onderwijs intergenerationele armoede in de gemeente Coevorden voorkomen en doorbreken.

Maar liefst 130 deelnemers waren bij de online startbijeenkomst. Insteek van de bijeenkomst was om met een brede groep betrokkenen stil te staan bij de aftrap van het programma. Bestuurders, management beleidsadviseurs en uitvoerders namen deel vanuit de gemeente, de partners en andere organisaties.

Fundament

In zijn inleiding stond wethouder Joop Brink stil bij de samenwerking tussen de partners en de gezamenlijke visie en doelen. Een punt op de horizon in de gemeente Coevorden waar we samen naar toe werken en de komende periode het fundament voor leggen.

Aanleiding, aanpak en stand van zaken

Vervolgens nam programmamanager Christa Slim de deelnemers mee in de aanleiding van het programma, de aanpak, de huidige stand van zaken en het vervolg. Daarbij werden enkele interessante mentimeter vragen aan de deelnemers voorgelegd waarop vlot werd gereageerd (zie onderstaande afbeeldingen).

Mechanismen

Wetenschapper Sanne Visser (Rijksuniversiteit Groningen) vertelde meer over haar onderzoek naar intergenerationele armoede. Daarbij werd ingezoomd op cijfers en ontwikkelingen en de situatie in de gemeente Coevorden. Zij vertelde uitgebreid over de mechanismen achter deze vorm van armoede en wat er bij komt kijken om het terug te dringen. Daarbij ligt de nadruk op de samenwerking van partijen in de omgeving van de inwoner die in armoede leeft. Een integrale aanpak, het daarin van elkaar leren en inwonerbetrokkenheid zijn belangrijke speerpunten van het programma die mede voortkomen uit het onderzoek van Sanne Visser.

Filmpje

Tijdens de bijeenkomst vertelden vier betrokkenen over de bijdrage van hun organisatie aan het programma. Het filmpje daarover kun je hier bekijken: