Speelpleincoaches organiseren beweegactiviteiten

datum

meer informatie

Youri Vendrig

e-mailadres

yvendrig@mwcoevorden.nl

categorie

Leerervaring

Mijndert vd Thijnen

Hoe krijg je meer kinderen meer in beweging?

Leerlingen van groep 7 van de Mijndert van der Thijnenschool in Coevorden worden door de buurtsportcoaches Patrick en Youri opgeleid tot speelpleincoach. Daarna gaan zij stage lopen. Dan kunnen ze alles dus in de praktijk uitvoeren. Zij organiseren en begeleiden dan allerlei beweegactiviteiten op hun eigen schoolplein. Dat doen zij met behulp van speciale speelpleinkaarten. Als dat goed is gegaan krijgen ze een diploma en een hesje met daarop speelpleincoach. Het resultaat? Een pauze vol beweging, plezier en persoonlijke ontwikkeling. Op deze manier worden pauzes leuk voor ieder kind!

CBS Mijndert van der Thijnen is gevestigd in het gebouw van de Brede School Som. Dat is een samenwerking van partners in de wijken Poppenhare en Lootuinen. Het doel is om samen tot verbetering en afstemming van het aanbod te komen op het gebied van onderwijs en welzijn. Andere partners zijn: De Panta Rheischool, De Wilhelminaschool, Stichting Kinderopvang Coevorden, GGD Jeugdgezondheidszorg,  Icare Jeugdgezondheidszorg (o.a. consultatiebureau), Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Turn Vereniging Coevorden en Woningcorporatie Domesta.

Op dit moment doen de speelpleincoaches een opleiding, die krijgen ze van Youri en Patrick. Daarna gaan ze stage lopen. Dan kunnen ze alles dus in de praktijk uitvoeren en worden ze gecoacht. Op hun eigen plein. Als dat goed is gegaan krijgen ze een diploma en een hesje met daarop speelpleincoach…
En kunnen ze echt aan de slag!


.