Professionals kunnen het verschil maken voor de laaggeletterde

datum

meer informatie

Gea Mepschen

e-mailadres

g.mepschen@coevorden.nl

categorie

Leerervaring

Gesprek laaggeletterdheid

De stap zetten

Laaggeletterdheid is een onderwerp waar nog vaak een taboe op rust. Net als het hebben van financiële schulden. Mensen schamen zich en durven niet of nauwelijks uit te spreken dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met een computer. De stap zetten naar het vragen van hulp is groot. Als professional kan je het verschil maken voor de laaggeletterde. Het niet kunnen lezen of rekenen kan ook de oorzaak van een meer zichtbaar probleem zijn. Zoals het hebben van schulden. Doordat brieven niet worden begrepen. Maar hoe herken je nu laaggeletterdheid? Een werknemer heeft moeite met het invullen van werkbriefjes of vraagt vaak zijn werkrooster na? Een ouder komt niet naar 10-minutengesprekken of naar ouderavonden. Taalgebruik in Whatsapp of e-mail. Taal en rekenen gebruiken we bij meerdere activiteiten op een dag. Voor laaggeletterden zijn die momenten steeds weer een uitdaging.

Ga in gesprek

Als professional heb je misschien wel vaker te maken met een laaggeletterde dan je je bewust van bent. Ga in gesprek. Doe dit in een veilige situatie. En probeer iemand over ‘de drempel’ te helpen. Door op zoek te gaan naar wat iemand graag zou willen leren. Dat kan een algemene leervraag zijn. Zoals beter leren lezen. Maar ook specifieker, zoals hulp bij het kunnen gebruiken van de app van school of het digitaal aanvragen van verlof op het werk. En maak ook duidelijk wat het beter kunnen lezen of omgaan met de computer voor voordelen in het dagelijkse leven kan hebben. Het kan heel goed zijn dat het eerste gesprek niet direct leidt tot ‘doorbraak’. Kom er later nog eens op terug. Het kan goed zijn dat het bewustzijn bij de laaggeletterde nog moet groeien voordat hij of zij de stap naar ondersteuning durft te zetten.

Meer weten

Meer weten over hoe je laaggeletterde patiënten/ cliënten/ ouders/ werknemers kunt herkennen en motiveren tot taalscholing? Volg de e-learning Aanpak laaggeletterdheid van Stichting Lezen en Schrijven.