Pilot Vroegsignalering van start

datum

meer informatie

Sissy Venema

e-mailadres

s.venema@coevorden.nl

categorie

Leerervaring

Een betalingsachterstand kan snel ontstaan. Het is belangrijk om financiële problemen of schulden vroeg bespreekbaar te maken. Liefst door persoonlijk contact. Sinds januari 2021 hebben gemeenten in Nederland betalingsachterstanden eerder in beeld. Toen wijzigde namelijk de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening waardoor gemeenten melding krijgen van betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en particuliere verhuurders. De gemeenten zijn vanaf dat moment verplicht om de betreffende inwoners na zo’n melding een hulpaanbod te doen.

Pilot

Sissy Venema, preventiemedewerker bij de gemeente Coevorden vertelt: “Elke maand krijgen we van deze organisaties meldingen waardoor we kunnen zien wie betalingsachterstanden heeft. Tot januari 2022 stuurden we de betreffende inwoners een brief waarin we hulp aanbieden. We merken dat inwoners in veel gevallen toch een drempel voelen om contact op te nemen. Daarom zijn we, in samenwerking met het programma Kansrijk opgroeien, met de Pilot Vroegsignalering gestart.”

Drempel verlagen

“Het grote verschil is dat we nu tijd (en geld) hebben vrijgemaakt om bij inwoners op huisbezoek te gaan. Door persoonlijk contact en bij voorkeur een gesprek achter de voordeur bij de mensen thuis kunnen we meer. We hopen willen dat mensen eerder hulp accepteren. Insteek is dat we alles op alles zetten om de drempel te verlagen. Dat doen we bijvoorbeeld door te laten zien dat een inwoner niet de enige is met een betalingsachterstand en dat er mogelijkheden zijn om het op te lossen.

Meer aan de hand

Voordeel van een huisbezoek is dat we ter plekke makkelijker kunnen beoordelen of er misschien meer aan de hand is. Bijvoorbeeld als iemand door een vervelende privésituatie de post niet meer open maakt. Sissy: “In overleg met de inwoner zoek ik dan contact met de juiste collega of hulpverlener.”    

Kaartjes

Sissy en een collega gaan regelmatig op huisbezoek en nemen dan een kaartje mee voor als de inwoner niet thuis is. Ook dat kaartje is zo gemaakt dat de drempel om contact te zoeken heel laag is. Zo wordt het woord schuldhulp niet gebruikt en ligt het accent op het makkelijk accepteren van gratis hulp. Ook wordt de Voorzieningenwijzer genoemd. De inwoner kan contact opnemen met de preventiemedewerker van de gemeente Coevorden. T/m medio februari zijn er 12 huisbezoeken geweest.