Pilot Gezinscoaches, de resultaten tot nu toe

datum

meer informatie

Ferry Nieuwenhuis

e-mailadres

fnieuwenhuis@mwcoevorden.nl

categorie

Leerervaring

Ferry Nieuwenhuis

Andere levensgebieden

Ferry Nieuwenhuijs is als coördinator vanuit Maatschappelijk Welzijn Coevorden betrokken bij de Pilot Gezinscoaches. Wat houdt de pilot in? Wat moet het opleveren en wat is de stand van zaken? Ferry vertelt: ‘De pilot heeft als doel de problemen die spelen bij intergenerationele armoede te doorbreken. Natuurlijk gaat het dan om het oplossen van financiële problemen en grip krijgen op je financiële huishouden. Maar daarnaast gaat het ook om andere levensgebieden zoals gezond eten en bewegen, opvoeding, opleiding en werk.

Patronen doorbreken

De grote uitdaging is om patronen die al generaties lang spelen, te doorbreken. Dit doen wij door de inzet van drie gezinscoaches. De gezinscoach bouwt een vertrouwensband op met alle gezinsleden, door intensief (meerdere uren per week) en langdurig (meerdere jaren) in een gezin aanwezig te zijn. Dit is cruciaal om patronen, die vaak hardnekkig zijn, te doorbreken en terugval te kunnen opvangen. Hierin onderscheidt het zich ten opzichte van andere hulpverlening. Op dit moment worden er zes gezinnen begeleid.

Resultaten

Er zijn mooie resultaten geboekt. Bijvoorbeeld dat in alle gezinnen de financiën stabiel zijn. Er zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt met schuldeisers en een huisuitzetting is voorkomen. Het creëren van stabiliteit is voorwaardenscheppend, waardoor er ruimte is ontstaan om aan andere onderwerpen te werken. Door systeemgesprekken zijn gezinsleden beter met elkaar gaan communiceren, een mevrouw is niet langer depressief en meerdere mensen zijn gestart met een volwaardige nieuwe opleiding. Met de jongeren en scholen zijn afspraken gemaakt voor ondersteuning en afstemming. Scholing neemt in de pilot een centrale rol in, voor jong en oud. Dit vergroot de kansen om de cirkel van armoede in de toekomst structureel te doorbreken!