Partners

De gemeente Coevorden is initiatiefnemer van het programma Kansrijk opgroeien. Zij wil graag bijdragen aan het kansrijk opgroeien van de kinderen in de dorpen en wijken in de gemeente. Een goede samenwerking met partners in het sociaal domein is noodzakelijk om intergenerationele armoede te doorbreken.

partnerlogo GGD Drenthe

De professionals van GGD Drenthe werken iedere dag aan het stimuleren van gezond gedrag, het beschermen tegen gezondheidsrisico’s en het creëren van een gezonde en veilige leefomgeving. Dit doen zij met zorg en aandacht voor alle Drentse inwoners. En in het bijzonder voor kwetsbare groepen, zoals kinderen. De GGD werkt hierin actief samen met inwoners, partners en gemeenten.  

partnerlogo Icare Jeugdgezondheidszorg

Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondersteunt (aanstaande) ouders bij het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen. Met advies, ideeën, of hulp, bij alles wat maar belangrijk is bij het opvoeden en opgroeien. Het uitgangspunt van de ondersteuning is daarbij altijd de eigen kracht en regie van de ouder. Icare JGZ werkt actief samen met gemeenten en ketenpartners.

partnerlogo Domesta

Veel mensen in de wijken Tuindorp, Poppenhare en Lootuinen huren een huis van woningcorporatie Domesta. Voor het doorbreken van intergenerationale armoede bij inwoners in die wijken zijn de woonomgeving en de woonlasten een belangrijke factor. Als woningcorporatie is Domesta daarbij zeer betrokken en daarom een actieve partner van het programma Kansrijk opgroeien.

partnerlogo De Nieuwe Veste

School is belangrijk om kinderen een kansrijke toekomst te bieden. Scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden is aanbieder van openbaar voortgezet onderwijs. Zij verzorgt onderwijs vanuit één openbare, brede school in de stad Coevorden en is daarmee een belangrijke partner in het programma Kansrijk opgroeien.

Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden zet inwoners van de gemeente Coevorden in hun kracht en motiveert ze om mee te doen. De professionals zijn de ogen en de oren in de buurt. Zij weten wat er leeft en wat aandacht nodig heeft. De maatschappelijk werkers en opbouwwerkers staan daarbij dicht bij onze inwoners. Dát is de kracht van Maatschappelijk Welzijn Coevorden en dát is de reden waarom zij een belangrijke partner zijn in het programma Kansrijk opgroeien

partnerlogo Arcade, Catent en FiersArcade, Catent en Fiers

De basisscholen in Coevorden vallen onder drie onderwijsstichtingen: Arcade voor de openbare basisscholen, Catent voor de katholieke en Fiers voor de protestants-christelijke basisscholen. Zij zijn alle drie partner in het programma Kansrijk opgroeien.