Over ons

Wat is Kansrijk opgroeien?

Ook in Coevorden komt het voor dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ouders willen hun kinderen betere kansen geven. Maar krijgen dat zonder hulp niet voor elkaar. ‘Kansrijk opgroeien’ is een programmaplan om generatiearmoede te voorkomen en te doorbreken. Dat doen we samen met de ouders/verzorgers en hun kinderen. En met organisaties die er op de een of andere manier bij betrokken zijn.

Armoede: meer dan een financieel probleem

Langdurige armoede heeft grote gevolgen op alle onderdelen van iemands leven. Er is niet één oorzaak voor aan te wijzen, het gaat altijd om een samenspel van factoren. Inkomen is zo’n factor, maar ook opleiding, geletterdheid, toegang tot informatie en voorzieningen, gezondheid en leefstijl. Armoede is niet alleen een financieel probleem. Het gaat ook over gedrag, houding en werkwijze van inwoners én van organisaties en hun professionals.

Fundament voor de toekomst

Intergenerationele armoede gaat over een langere periode en is niet in een paar jaar op te lossen. Dat beseffen we. Het programma Kansrijk opgroeien legt in vier jaar het fundament voor een aanpak vast. Die op de lange termijn werkt. Ons doel is dat de hele omgeving meehelpt zodat dat kinderen in Coevorden kansrijk opgroeien.

Aanpak

Een voorwaarde voor succes is dat de hele omgeving zich bewust is van de invloed van armoede en de mogelijkheden om dit te doorbreken. Dit vereist een gezamenlijke aanpak waarin we van elkaar leren. Bekijk de pagina Aanpak om hier meer over te lezen.

Wat gaan we doen?

Kansrijk Opgroeien legt in vier jaar de basis voor een aanpak die op de lange termijn werkt. We beginnen nu met het eerste jaar en noemen we fase 1. Lees meer op de pagina Wat gaan we doen? over wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen.

Programmateam

Het programmaplan Kansrijk Opgroeien pakken we niet alleen op. We doen het samen. Maak kennis met het Programmateam waar wij intensief mee samenwerken.

Contact opnemen?

De gemeente Coevorden is opdrachtgever van het programma Kansrijk Opgroeien. De gemeente neemt de regie, ondersteunt de uitvoering van het plan en is mede-uitvoerder. Het programmateam voert het plan samen met partners uit. Hiervoor worden zoveel mogelijk bestaande overleggen benut. Waar nodig, organiseren we voor bepaalde inspanningen projectgroepen en overlegvormen. De voortgang en plannen voor de volgende fases worden besproken met management en medewerkers van de betrokken partners.

Heb je vragen of opmerkingen? Nee dan contact op met de programmamanager Annouchka Ringers-Straatsma, a.ringers-straatsma@coevorden.nl of één van de leden van het Programmateam.

Contactgegevens

Adres

Gemeente Coevorden
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres

Postbus 2
7740 AA Coevorden

Andere contactgegevens

  • Telefoon: 14 0524
  • E-mail: kansrijkopgroeien@coevorden.nl