Onderzoek naar positieve Gezondheid in Drenthe

datum

meer informatie

e-mailadres

categorie

Leerervaring

Op de website Kansrijk opgroeien hebben wij meerdere keren aandacht besteed aan het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Positieve gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf.

Onderzoek Trendbureau Drenthe

Trendbureau Drenthe heeft eind vorig jaar haar panelleden gevraagd naar hun Positieve Gezondheid. Onlangs zijn de resultaten daarvan gepubliceerd. Daarmee wordt voor het eerst inzicht geboden in hoe het gesteld is met de Positieve Gezondheid van de inwoners van Drenthe.

Bekijk het feitenblad ‘Positieve Gezondheid in Drenthe’ voor de resultaten van dit onderzoek.

Trendbureau Drenthe geeft aan dat opvalt dat Positieve Gezondheid vooral sterk verband houdt met sociaal-economische status (gebaseerd op inkomen of opleiding). Hoe hoger het inkomen, hoe beter de Positieve Gezondheid. Drenten met een hoger inkomen zijn het (veel) vaker eens met alle stellingen dan Drenten met een lager inkomen.

Onderzoek krijgt vervolg

De relatie tussen sociaal-economische status en gezondheid is al veel onderzocht en studies wijzen uit dat er diverse oorzaken zijn voor de sterke verbanden. Zo zien we dat mensen met een lagere sociaal-economische status gemiddeld genomen wat minder gezond gedrag vertonen (vaker roken, meer overgewicht, minder bewegen). Andersom kunnen mensen met een chronische ziekte en/of beperking over het algemeen moeilijker aan een beter betaalde baan komen. Dergelijke verbanden zullen voor een deel ook opgaan voor Positieve Gezondheid, maar verder onderzoek is volgens Trendbureau Drenthe nuttig.

Trendbureau Drenthe geeft het onderzoek naar Positieve Gezondheid de komende maanden dan ook een vervolg.