Onderzoek naar mentale gezondheid van jongeren in Drenthe

datum

categorie

Nieuws

Er zijn zorgen over de mentale gezondheid van jongeren. Trendbureau Drenthe bracht eind 2022 de ervaringen van ouders/verzorgers in kaart. Ouders met schoolgaande kinderen zijn bevraagd over de mentale gezondheid van hun oudste kind. Het gaat om kinderen in het basisonderwijs tot jongvolwassenen in het hoger onderwijs. 624 panelleden met een thuiswonend en naar schoolgaand kind vulden een vragenlijst in.

De uitkomst in het kort: Ruim een kwart van de schoolgaande en studerende kinderen heeft veel last van stress; meisjes vaker dan jongens. De stress wordt met name op school ervaren.

Over het algemeen komen de uitkomsten van het Drents panel overeen met regionale en landelijke onderzoeken. De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk, en is met name onder meisjes verslechterd (HBSC, 2021). Het kabinet lanceerde daarom vorig jaar een landelijke aanpak, mede gericht op jongeren: mentale gezondheid: van ons allemaal.

Het volledige artikel is te lezen via: De mentale gezondheid van jongeren in Drenthe – Trendbureau Drenthe