Nieuws

Ben ik in beeld? Jazeker!

De Lectoraten Jeugd & Media en Gezonde samenleving van hogeschool Windesheim slaan de handen ineen met Icare JGZ, peuterspeelzaal Kinderwereld, Kids First Kinderopvang en kraamzorg De Kraamvogel. Zij zetten in…

Jetta Klijnsma en Sanne Visser in Spraakmakers

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en wetenschapper Sanne Visser zaten vandaag aan tafel in de studio van het programma Spraakmakers op Radio 1. Onderwerp was generatiearmoede waarbij de Commissaris het belang benadrukte om hieraan de komende jaren veel aandacht te besteden.

Nieuw plan aanpak laaggeletterdheid AMRD

Voor de periode 2021 tot en met 2024 hebben de AMRD-gemeenten, waaronder Coevorden, onlangs een zestal ambities uitgesproken. De zes ambities komen voort uit het vervolg op het Programma Tel mee met Taal van de landelijke overheid. Een belangrijke rol in de uitvoering ligt bij arbeidsmarktregio’s en gemeenten.