Nieuws

Jetta Klijnsma en Sanne Visser in Spraakmakers

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en wetenschapper Sanne Visser zaten vandaag aan tafel in de studio van het programma Spraakmakers op Radio 1. Onderwerp was generatiearmoede waarbij de Commissaris het belang benadrukte om hieraan de komende jaren veel aandacht te besteden.

Nieuw plan aanpak laaggeletterdheid AMRD

Voor de periode 2021 tot en met 2024 hebben de AMRD-gemeenten, waaronder Coevorden, onlangs een zestal ambities uitgesproken. De zes ambities komen voort uit het vervolg op het Programma Tel mee met Taal van de landelijke overheid. Een belangrijke rol in de uitvoering ligt bij arbeidsmarktregio’s en gemeenten.

Gymles in het water

Hoe krijg je kinderen in beweging? Door iets aan te bieden waarin ze plezier hebben! En daarbij samen te werken met de basisscholen en sportaanbieders. Vandaag was de officiële aftrap van Gymles in het water, een initiatief van de gemeente Coevorden.