Kansrijke Start in ontwikkeling. MDO Kwetsbare zwangeren van start

datum

meer informatie

Annemiek Grimme

e-mailadres

a.grimme@coevorden.nl

categorie

Leerervaring

Door een optimale afstemming en communicatie tussen zorgverleners in de geboortezorgketen en het sociaal domein kan de prenatale zorg in de gemeente effectiever, klantvriendelijker en kwalitatief beter worden georganiseerd. Daarvoor gaat het MDO, het Multi Disciplinair Overleg, van start. Hierdoor komen we makkelijker tot een gezamenlijk gedragen beleid of zorgroute om de geboden zorg af te stemmen. Waar nodig stellen we bij en evalueren we. Dit alles in het voordeel van de zwangere cliënt in een kwetsbare situatie.

Het welbevinden van de zwangere en (haar gezin) neemt  hierdoor toe. Zwangerschapsuitkomsten verbeteren en daarmee het gezonder en kansrijker geboren worden en opgroeien van de toekomstige generatie.

Het MDO in Coevorden start op 24 maart. Verloskundige zorg Coevorden, POP poli (medisch maatschappelijk werker), Kraamzorginstantie, Icare JGZ, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de gedragswetenschapper van de gemeente nemen deel aan het MDO.