Tiktokker Daisy betrekt jongeren bij hun leefomgeving

datum

meer informatie

Jannelien Abbing en Karin Veldhuis

e-mailadres

innovatiesd@coevorden.nl

categorie

Leerervaring

Daisy

Daisy Veenstra is een bekende Tiktokker met meer dan 87.000 volgers. Ze maakt raps over jongeren en wat hen bezighoudt. Half mei 2021 publiceerde ze een rap over jongeren in de gemeente Coevorden. Zij baseerde de tekst op gesprekken met jongeren uit de stad Coevorden en de dorpen. Het was een oproep aan jongeren om in actie te komen.

Pizza eten en in gesprek

In de rap nodigde Daisy jongeren in Schoonoord en Coevorden uit om pizza met haar te eten en in gesprek te gaan over waar zij behoefte aan hebben. Dit deed zij samen met de buurtsportcoaches. Via jia@coevorden.nl (#JIA#jongereninactie) en de buurtsportcoaches melden dertig jongeren zich aan en gingen in gesprek. Een aantal jongeren gaf aan het leuk te vinden om ook zelf iets te organiseren. Zij maakten daarvoor app-groepen aan. Nu is het de kunst om de energie er in te houden! De buurtsportcoaches kunnen hier een belangrijke rol in spelen.