Inspiratiesessies Positieve Gezondheid ‘waardevol, inspirerend en positief’

datum

meer informatie

Annelies Kampman, Maatschappelijk Welzijn Coevorden

e-mailadres

akampman@mwcoevorden.nl

categorie

Leerervaring

‘Waardevol, inspirerend en positief.’ De reacties op de inspiratiesessies Positieve Gezondheid, die op maandag 13 en donderdag 16 maart zijn gehouden in respectievelijk Oosterhesselen en Coevorden, waren zonder uitzondering enthousiast. De bijeenkomsten werden georganiseerd vanuit Stichting Gezond Coevorden en trokken in totaal zo’n 80 belangstellenden, met name professionals die werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector.

Agnes Schilder, docent positieve psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen, presenteerde op een inspirerende wijze het gedachtegoed Positieve Gezondheid, waar Machteld Huber de grondlegger van is. Huber ontwikkelde een nieuw dynamisch concept van gezondheid, gebaseerd op veerkracht, functioneren en eigen regie. Agnes Schilder pleit voor draagvlak van Positieve Gezondheid in het domein van zorg, gericht op veerkracht in de samenleving.

Zingeving

Agnes gaf aan de hand van een persoonlijk verhaal aan dat Positieve Gezondheid ook betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. ‘’En dat zijn soms moeilijke keuzes. Het gaat om leven, om zingeving. Het gaat om dat kunnen doen wat voor jou belangrijk is. Bevlogenheid geeft energie. Zo is bevlogenheid ook een buffer tegen een burn-out. Kortom, zingeving is het medicijn voor goede gezondheid. Je bouwt er veerkracht door op en daarmee versterk je je gezondheid.‘’

Ze gaf handvaten en kwam met een ‘spinnenweb’ met daarin de pijlers mentaal welbevinden, lichaamsfuncties, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Aan de hand van dit spinnenweb kan het gesprek worden aangegaan om te kijken waar veranderingen mogelijk zijn. Maar ze adviseerde ook: ‘’Het hoeft niet allemaal op één en dezelfde manier. Zorg dat het werkt voor jullie en dat je erachter kunt staan.”

De GGD Drenthe presenteerde deze avonden kerngetallen over de staat van de gezondheid van de inwoners van Coevorden.  Overgewicht en eenzaamheid zijn de grootste aandachtspunten in onze gemeente. De GGD publiceert alle gegevens rondom gezondheid. Iedereen heeft toegang tot deze informatie.

Al mooie stappen gezet

Aan het eind van beide bijeenkomsten werd geconcludeerd dat her en der in de gemeente Coevorden al mooie stappen zijn gezet waar het gaat om Positieve Gezondheid. Zowel gemeente, zorgaanbieders als inwoners gaan ongetwijfeld samen meer stappen zetten vanuit Positieve Gezondheid.

Deze avonden zijn mogelijk gemaakt door Stichting Gezond Coevorden, met financiering van RegioDeal Zuid- en Oost-Drenthe. Stichting Gezond Coevorden verbindt initiatieven tussen gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en probeert deze mede te faciliteiten om zo de gezondheid van de inwoner te bevorderen. De link tussen Positieve Gezondheid en het programma Kansrijk opgroeien is gemakkelijk te leggen.