Ervarings­deskundigen denken en werken mee

datum

meer informatie

Annemiek Grimme

e-mailadres

a.grimme@coevorden.nl

categorie

Kracht van inwoners

Gea Groothuis

Verbinding tussen professionals en inwoners

Binnen het programma Kansrijk opgroeien worden ervaringsdeskundigen ingezet in het meekijken met de programmatische aanpak en in het meedenken en meewerken met het in gesprek gaan met inwoners. Een ervaringsdeskundige is iemand die met zijn eigen levensverhaal en ervaring een verbinding kan maken tussen de professionals en de inwoners. Gea Groothuis (foto) is ervaringsdeskundige. Gea loopt stage bij het programma en is lid van het programmateam.

Makkelijk in gesprek met inwoners

Door alles wat een ervaringsdeskundige zelf heeft meegemaakt kan die makkelijker in gesprek komen met inwoners. Op basis van zijn eigen ervaringskennis kan deze kennis doorgegeven worden aan anderen. Het gaat om kennis die is gebaseerd op persoonlijke ervaringen, die is verrijkt met andere ervaringen en bronnen. Ervaringsdeskundigen kunnen deze kennis overigens niet alleen doorgeven, maar zijn ook in staat deze in te zetten ten behoeve van anderen. De populariteit van ervaringsdeskundigheid is groter aan het worden, omdat erkend wordt dat een ervaringsdeskundige iets kan of biedt wat een ander niet kan of biedt.

Leefwereld en systeemwereld

Ervaringsdeskundigen kunnen het gat dichten dat wordt ervaren tussen de inwoner en de professionals, tussen leefwereld en systeemwereld. Ervaringsdeskundigen kunnen met hun ervaringskennis zorgen voor een brug tussen beide werelden, of iets toevoegen aan een van beide omdat ze als ‘een van hen’ worden gezien. Ervaringsdeskundigen kunnen bijvoorbeeld helpen de schaamte voor een taboe te overwinnen. Ervaringsdeskundigen zijn laagdrempeliger en komen makkelijker binnen bij inwoners en hun netwerken waar professionals niet of heel moeizaam toegang toe hebben. Ervaringsdeskundigen kunnen op die manier effectief ondersteuning bieden aan kwetsbare burgers.