Ervaringsdeskundigen en professionals in gesprek op 11 oktober

datum

categorie

Nieuws

Op 17 oktober is het Wereld Armoededag. Naar aanleiding daarvan organiseren vier actieve ervaringsdeskundigen op 11 oktober van 14.30-17.30 uur een bijeenkomst waarbij ervaringsdeskundigen en professionals met elkaar in gesprek gaan. Zij doen dat in buurtcentrum Ravelijn Verbindt in Coevorden. Titel van het programma is ‘Diepe dialogen, in het kader van Wereldarmoededag. Sterke verhalen van ervaren armoede’.

Kansrijk Opgroeien

De organisatoren van de bijeenkomst zijn Richard Lunenborg, Lineke Smit, Karin van den Hende en Miranda Pol (foto v.l.n.r.). Vanuit hun eigen ervaringen willen zij zichtbaar worden en hun stemmen krachtiger laten horen. Zodat het geluid van mensen in armoede zelf op de juiste plek terecht komt. Doel is om de aandacht voor ervaringsverhalen over armoede te vergroten en te versterken. Het programma Kansrijk Opgroeien faciliteert de bijeenkomst. Leden van het programmateam Kansrijk Opgroeien nodigen professionals en ervaringsdeskundigen uit om aan de bijeenkomst deel te nemen.  

Een goed gesprek

Het programma van ‘Diepe dialogen, in het kader van Wereldarmoededag. Sterke verhalen van ervaren armoede’ bestaat uit een goed gesprek, waarbij je zelf je gesprekspartner(s) kiest. Verder gebruiken we de opnames van vijf podcasts. Daarnaast worden de initiatiefnemers geïnterviewd en serveren we soep en een broodje.

Jaarlijks evenement

Maandag 17 oktober valt in de herfstvakantie. Daarom is deze bijeenkomst in de week hiervoor. Het initiatief rond Wereldarmoededag is, wat de organisatoren betreft niet eenmalig. Ze willen hier een jaarlijks evenement van maken, geïnspireerd op de ‘poverty-talks’ uit Calgary, Canada. Ervaringskennis is natuurlijk nodig om de juiste dingen te doen op alle levensdomeinen die armoede en schulden raken. De organisatoren hebben de ambitie om dit jaar vijftig professionals en beleidsmakers direct te bereiken en enkele honderden mensen indirect.  

Meedoen aan de gesprekken

Heb je in je werk als professional te maken met één of meerdere levensdomeinen die armoede en schulden raken? Bijvoorbeeld laaggeletterdheid, schulden, onderwijs, gezondheid, sport, zorg of  minimabeleid? Of heb je als ervaringsdeskundige zin om mee te doen aan de gesprekken?

Je kunt met je gesprekspartner(s) naar buiten of juist een rustig plekje opzoeken. Er is veel tijd ingeruimd om goed met elkaar in gesprek te kunnen.

Meedoen of op de hoogte blijven?

Wil je meedoen? Stuur dan een mail sterkeverhalen7@gmail.com met je naam en e-mailadres. Wil je niet meedoen, maar wel op de hoogte blijven van het programma of je aanmelden als toehoorder? Je ontvangt dan af en toe een update van ons.

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt. Die kun je stellen aan projectgroepslid Lineke Smit, tel. 06 – 34911337 Vanuit CMO STAMM zijn Erik Meij en Maud Diemer, tel. 06-4607 8222, m.diemer@cmostamm.nl betrokken.