Eline Kluin wil digitale kloof verder dichten: ‘Een kleine stap kan al zoveel opleveren’

datum

meer informatie

Eline Kluin

e-mailadres

e.kluin@coevorden.nl

categorie

Leerervaring

De wereld om ons heen wordt steeds digitaler. Met als gevaar dat diegenen die hier niet in meegaan, steeds minder goed meekomen in de maatschappij. Dat gaat Eline Kluin aan het hart. De komende maanden wil ze daar voor de gemeente Coevorden als ‘verbindend regisseur’ in het koplopersprogramma ‘Lokale ketenaanpak digitale inclusie’ van de VNG verandering in brengen. “Ik hoop lijnen uit te zetten waarmee een stap voorwaarts kan worden gezet. Al zou het eerst nog maar een kleine stap zijn, dat kan al zoveel opleveren.”

Half september is ze aan haar opdracht begonnen. In drie maanden tijd, met 16 uur per week, is er genoeg werk te verzetten. Eline noemt het een mooie uitdaging. “Wat ik hoop te bereiken? Het aanbod moet zichtbaarder worden. Het moet voor inwoners duidelijker worden waar ze met welke (digitale) hulpvraag terecht kunnen. Vervolgens moeten we mensen in beweging zien te krijgen naar het aanbod. De vraag die daarbij centraal moet staan: wat wil je leren? Het zou mooi zijn als we de intrinsieke motivatie kunnen aanwakkeren.”

Aan de voorkant

Eline werkte 12 jaar in de schuldhulpverlening in Assen en als budgetcoach in de Gemeente Borger-Odoorn. Toen ze vanuit de tweedelijns hulpverlening (schuldhulpverlening en bewindvoering) de overstap naar het voorliggende veld (preventie) maakte, kwam ze tot een belangrijk inzicht. “Veel gaat aan de voorkant niet goed. Daar moet je beginnen. We vinden eigen regie en zelfredzaamheid belangrijk. Maar de vraag die gesteld moet worden is: wat is er nodig om zelfredzaam te kunnen zijn? Hoe zoek je vooraf hulp?”

De inwoonster van Zuidlaren besloot een andere weg in te slaan en kwam bij Biblionet Drenthe terecht waar ze zich met digitale inclusie bezig heeft gehouden. Tegelijkertijd startte Eline, die zichzelf een echte beelddenker noemt, haar eigen bedrijf in zakelijk tekenen. Daarbij richt ze zich nadrukkelijk op maatschappelijke thema’s. “Het begrijpelijk maken van teksten is heel belangrijk. Dat kan met zakelijk tekenen. Ik vind het fijn op die manier bij te kunnen dragen aan de samenleving.”

Samenbrengen

Inmiddels heeft Eline een nieuwe stap gezet als ‘verbindend regisseur’. Een rol die haar past als een fijne jas. “In de gemeente Coevorden gebeurt al het nodige op het gebied van digitale inclusie. Dat is prettig. Ik vind het mooi om samen met een groep iets verder in gang te zetten. Ik leg graag verbanden, ik breng graag samen wat iedereen doet.”

De gemeente Coevorden heeft samen met Biblionet drie doelstellingen geformuleerd waar Eline mee aan de slag gaat. “Wat mij aanspreekt is dat het realistische doelstellingen zijn. De eerste is bijvoorbeeld het opzetten van een pop-up IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) in een huisartsenpraktijk. Op 16 oktober is dit spreekuur al gestart. Biblionet heeft hier samen met de desbetreffende huisartsenpraktijken een mooie aanpak voor opgesteld. Patiënten zijn er twee keer per week ’s middags welkom met vragen over bijvoorbeeld het digitale patiënten portaal. Indien gewenst wordt doorverwezen naar de cursus Digivitaler, die verzorgd wordt door de bibliotheek.”

Campagne

Over de tweede doelstelling vertelt ze: “Die is meer gericht op het netwerk rondom mensen die niet of minder digivaardig zijn. Dat netwerk moet zich bewust worden van haar signaleringsfunctie en de mogelijkheid tot doorverwijzen. Het idee is een speciale campagne daarvoor op te zetten. De focus ligt daarbij op senioren, waarbij de een misschien angst voelt en de ander weerstand. Het zou mooi zijn als we het netwerk, bijvoorbeeld zoon, dochter of buurman, zover krijgen dat ze niet een probleem voor iemand oplossen, maar ernaast gaan zitten om te helpen en eventueel doorverwijzen.”  

De derde doelstelling betreft een samenwerking met Biblionet en gaat om het uitrollen van een werkgeversaanpak (digitale) basisvaardigheden. Met als doel om werknemers van het desbetreffende bedrijf de mogelijkheden te bieden om hun (digitale) basisvaardigheden te ontwikkelen.

Digitale kloof verder dichten

Waar ze op hoopt als de drie maanden voorbij zijn? “Dat het IDO in de huisartsenpraktijk goed loopt en een vervolg mag krijgen bij een andere huisarts, dat inwoners  beter weten waar ze hulp kunnen krijgen om digitaal vaardiger te worden, dat we een pakkende campagne hebben neergezet en dat het netwerk zijn kracht laat zien. Hiermee kan de gemeente Coevorden mooie stappen zetten om de digitale kloof verder te dichten.”