Eline Kluin gestart als verbindend regisseur

datum

categorie

Nieuws

Eline Kluin is op 14 september gestart in de rol van ‘verbindend regisseur’ in het koplopersprogramma ‘Lokale ketenaanpak digitale inclusie’ van de VNG. Vanuit haar woonplaats Zuidlaren rijdt ze daarom nu met regelmaat via de ‘Hunebed Highway’ richting het mooie Coevorden, zoals ze het zelf omschrijft.

Vanuit haar rol als verbindend regisseur gaat Eline aan de slag met een drietal doelstellingen die zijn gesteld. Ze vertelt: “De doelstellingen hebben onder andere betrekking op het flexibel organiseren van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), het netwerk rondom de inwoner zich bewuster maken van hun signalerings- en verwijsfunctie en meer laaggeletterde inwoners (digi)taalvaardig maken.”

Mens centraal stellen

“Vanuit eerdere werkervaring (schuldhulpverlening en welzijnswerk) weet ik hoe belangrijk het is om de mens centraal te stellen, om te kijken wat iemand nodig heeft om bepaalde stappen te (durven) zetten. En daarnaast de kracht van het netwerk om een inwoner heen. Met dit project verwacht ik dat de gemeente Coevorden nog meer stappen kan maken om de digitale kloof verder te dichten. Mooi om te zien hoe hoog dit op de agenda staat bij de gemeente en al veel aandacht binnen het netwerk heeft/ krijgt. Ik heb zin om hiermee aan de slag te gaan.”

,