Eerste workshop typologieën geweest

datum

meer informatie

Corrine van der Kolk

e-mailadres

cvanderkolk@mwcoevorden.nl

categorie

Leerervaring

Kansen-voor-kinderen-uit-gezinnen-in-armoede

Aansluiten leefwereld

In samenwerking met Domesta en MWC geeft Sanne Visser drie workshops waarin er met elkaar wordt nagedacht hoe de zeven typologieën in de praktijk gebruikt kunnen worden. Daarmee zijn hulp- en dienstverlening beter aangesloten bij de leefwereld van de inwoners van Coevorden. Donderdag 3 juni was de eerste workshop. Er is nagedacht over de verschillende typologieën, hoe je ze herkent en signaleert. In de workshop kwam naar voren dat niet elk gezin heel duidelijk in een typologie past. Vaak loopt het door elkaar heen. Het blijkt een dynamisch concept, het kan zelfs binnen één gezin verschillen.

Vaker ervaringsdeskundigen

Deze middag werd duidelijk dat de mens steeds meer op de voorgrond is gekomen in de hulpverlening. Dit blijkt oa uit dat aan families zelf gevraagd wordt wat ze doen om uit armoede te komen. Bovendien worden steeds vaker ervaringsdeskundigen ingezet.

Relatie aangaan

Een relatie aangaan met gezinnen die in generatiearmoede leven is erg belangrijk. Als je maar één keer in de gezinnen komt wordt het moeilijker om de zeven typologieën te herkennen en te signaleren. Maatwerk blijft nodig. Samenwerking met verschillende organisaties is dan een kans, zodat onderling informatie kan worden uitgewisseld.

Leren

Leerelementen van de middag waren

  • Door  de zeven typologieën kunnen we beter observeren en kunnen we de signalen aan elkaar doorgeven.
  • Ervaringsdeskundigen kan je niet altijd bij elk gezin inschakelen. Er zijn gezinnen die ervaringsdeskundigen niet zullen accepteren.
  • Er zijn verschillen in ervaring, werkwijze en professie die maken dat er anders tegen de typologieën aangekeken wordt.

In de twee volgende workshops gaan we een slag dieper in op hoe we de signalering en samenwerking in Coevorden beter kunnen laten aansluiten bij de inwoner in Coevorden. We gaan dan de theorie van de zeven typologieën verbinden aan de praktijksituaties.