Een kijkje in de keuken van …  Icare JGZ

datum

meer informatie

Christa Slim

e-mailadres

c.slim@coevorden.nl

categorie

Leerervaring

In een serie verhalen nemen we je graag mee langs betrokkenen bij de partners van het programma Kansrijk Opgroeien. Dat doen we door bij elkaar in de keuken te kijken. Het helpt ons om op een leuke manier leerervaringen uit te wisselen. Programmamanager Christa Slim en bijt het spits af. Zij nam een kijkje in de keuken van Icare Jeugdgezondheidszorg.

Christa: ‘Icare JGZ is een organisatie die kritisch naar haar eigen werkprocessen kijkt en de ervaring van inwoners daarin meeneemt. Ik wilde graag weten hoe Icare JGZ dat in het dagelijkse werk vormgeeft.’ Het kijkje in de keuken bestond uit het bijwonen van een teamoverleg en een gesprek over de ervaringen met Chantèl Kerkdijk, rayonmanager van het team in Coevorden.

Chantèl gaf aan dat er op maat gekeken wordt welke afspraken ouders wensen en in welke vorm. In Coevorden is er bijvoorbeeld behoefte om op korte termijn een afspraak te kunnen maken. En bij het consultatiebureau lopen inwoners uit de wijk soms gewoon binnen. Dan proberen de medewerkers toch direct de vragen te beantwoorden of plannen ze een afspraak in als het gesprek iets meer tijd lijkt te kosten. Ook wetend dat ouders in deze wijk soms moeite hebben met het zelf via een website inplannen van een afspraak. De lokale teams hebben ruimte om dat zelf te bepalen binnen de professionele kaders die er ook zijn.

Het gesprek over de keuzes in de organisatie maakte Christa mee tijdens het bijwonen van een teamoverleg. “Er was een vraag van een inwoner over thuis een vaccinatie geven tegelijk met het huisbezoek voor een ander kind. In het team werden de standpunten uitgewisseld of ze dat gingen doen en of het een moment was om de werkwijze om aan te passen. Redenen als gemak voor de ouder en het belang van een extra moment zodat er aandacht is voor beide kinderen in twee verschillende situaties werden uitgewisseld. Ik vond het een mooi voorbeeld van kritisch kijken naar het eigen functioneren. Niet alleen naar aanleiding van een jaarlijks klantonderzoek de werkwijze bijstellen, maar ook door het jaar heen even bewust stil staan bij de werkwijze.”

“Ook werd gesproken over de stapels folders die ze ontvangen om aan ouders mee te geven. De kans dat een folder gelezen wordt, is het grootste als de verpleegkundige of jeugdarts daar zelf ook aandacht aan besteed in het gesprek. Maar dat kan natuurlijk niet bij alles. In het gesprek kwam Boekstart aan de orde die in ieder geval bij een bepaalde leeftijd wordt meegegeven. Heel mooi om te zien hoe het belang van lezen en voorlezen wordt gezien, ook vanwege de achterstand die er soms is in de basisvaardigheden.”

Wil jij ook eens een kijkje in de keuken nemen bij een andere organisatie om te zien hoe zij omgaan met armoedeproblemen? Trek de stoute schoenen aan en vraag of je een keer mag meelopen. Wil je graag dat het programmateam je daarbij helpt, geef het aan, dan kunnen we samen kijken wat er kan. Mail dan naar kansrijkopgroeien@coevorden.nl

Ga je een kijkje nemen bij een ander, dan zijn we erg benieuwd naar jouw ervaringen.