Lokale samenwerking werkt aan kansrijke start voor kinderen

datum

categorie

Nieuws

Kansrijkestart

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Binnen het programma ‘Kansrijk Opgroeien; voorkomen en doorbreken van generatiearmoede’ ligt hierin ook onze inspanning.

Een van de inspanningen binnen het programma is ‘Kansrijke Start’. Dit richt zich voornamelijk op de eerste 1000 dagen van een kind, die cruciaal zijn voor een goede start. Met het verbeteren van de gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte voorkomen we gerelateerde fysieke en mentale problemen, die een heel leven bepalend zijn. De gemeente Coevorden combineert het regionale programma Goede Start en het landelijke impulsprogramma Kansrijke Start, zodat de lokale partners zich kunnen richten op het zo vroeg mogelijk signaleren van zorgvragen, problemen of risico’s, die een gezonde groei en/of ontwikkeling van het kind kunnen belemmeren. Hierop aansluiten wordt samen met het gezin besproken wat de benodigde/gewenste ondersteuning is en wordt gezorgd voor toeleiding naar deze steun op maat. Dit komt voort uit het speerpunt ‘Goede Start’ uit Kansen voor de Veenkoloniën. Een samenwerking tussen elf gemeenten in de Veenkoloniën.

Eerder in beeld

In de gemeente Coevorden willen we kwetsbare gezinnen eerder in beeld hebben door direct nog meer samenhang aan te brengen tussen (medische) zorg, sociaal domein en informele zorg. We willen dat zorgvragen, problemen of risico’s (ook niet-medische), die een gezonde groei en/of ontwikkeling van het kind kunnen belemmeren, beter en eerder worden gesignaleerd bij (aanstaande) kwetsbare gezinnen. Zo zorgen we er samen voor dat de gezinnen eerder de juiste hulp krijgen, waarbij we ons richten op meer preventieve hulpverlening en proberen we zwaardere zorg te voorkomen.

Samenwerking verder verbeteren

Om dit te kunnen bereiken willen we de al goedlopende samenwerking tussen (keten)partners verder uitbreiden en verstevigen. (Keten) partners zijn (aanstaande) ouders, ervaringsdeskundigen, Icare jeugdgezondheidszorg, GGD jeugdgezondheidszorg, verloskundigen, kraamzorg, kinderopvang, onderwijs, ziekenhuis, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, huisartsen en mogelijk nog meer partners.

Ambitiesessies met lokale partners

We zijn begin dit jaar gestart met online ambitiesessies en in september zijn we weer fysiek bij elkaar geweest. De ambitiesessies worden begeleid door een projectleider van Impology/Goede Start. Deze projectleider begeleidt meerdere gemeenten bij een Kansrijke Start. Hij deelt kennis, expertise en best practices vanuit het hele land waarmee we lokaal ons voordeel mee kunnen doen. In de laatste fysieke bijeenkomst zijn we gestart met werkgroepen, waarbij we kijken welke samenstelling en focus leidt tot de meest effectiviteit en energie.

Expertise in werkgroepen

De werkgroepen sluiten, zo veel als mogelijk, aan op bestaande overlegstructuren en worden aangevuld door partners op besproken onderwerpen. Elke partner sluit aan bij de werkgroep, waarin zijn / haar werkzaamheden en expertise liggen. Vanuit elke werkgroep wordt gekeken waar de focus op moet liggen qua onderwerp, zoals preconceptionele zorg, obesitas of verbetering van de samenwerking.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roelinka Kamstra via R.Kamstra-Boes@coevorden.nl of Annemiek Grimme via a.grimme@coevorden.nl.