Regionale samenwerking draagt bij aan een kansrijke start voor ieder kind

datum

categorie

Nieuws

Kansrijkestart

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Binnen het programma Kansrijk Opgroeien ligt hierin ook onze inspanning. Een van die inspanningen binnen het programma is ‘Kansrijke Start’. Dit richt zich voornamelijk op de eerste 1000 dagen van een kind die cruciaal zijn voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen op latere leeftijd. Zowel fysiek als mentaal. ‘Kansrijke Start’ richt zich ook op het zo vroeg mogelijk signaleren van zorgvragen, problemen of risico’s die een gezonde groei en/of ontwikkeling van het kind kunnen belemmeren. Samen met het gezin wordt gekeken wat de benodigde/gewenste ondersteuning is en zorgen voor toeleiding naar deze steun op maat. Dit komt voort uit het speerpunt ‘Goede Start’ uit Kansen voor de Veenkoloniën. Een samenwerking tussen elf gemeenten in de Veenkoloniën.

Eerder in beeld

Annemiek Grimme, lid van het programmateam vertelt: ‘In de gemeente Coevorden willen we kwetsbare gezinnen eerder in beeld hebben, waarbij we meer samenhang binnen en tussen (medische) zorg, sociaal domein en informele zorg creëren. We richten ons op meer preventieve hulpverlening, zodat we zwaardere zorg voorkomen. We willen dat zorgvragen, problemen of risico’s (ook niet-medische), die een gezonde groei en/of ontwikkeling van het kind kunnen belemmeren, beter en eerder worden gesignaleerd bij (aanstaande) kwetsbare gezinnen. Maar ook en dat ze eerder de juiste hulp krijgen.

Samenwerking verder verbeteren

Om dit te kunnen bereiken willen we de al goedlopende samenwerking tussen (keten)partners verder uitbreiden en (nog) meer verbeteren. (Keten) partners zijn (aanstaande) ouders, ervaringsdeskundigen, Icare, GGD, verloskundigen, kraamzorg, kinderopvang, onderwijs, ziekenhuis, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, huisartsen en mogelijk nog meer partners.

Ambitiesessies met lokale partners

We zijn begin dit jaar gestart met online ambitiesessies en in september zijn we weer fysiek bij elkaar geweest. De ambitiesessies worden begeleid door een projectleider van Impology/Goede Start. Deze projectleider begeleidt meerdere gemeenten bij een ‘Kansrijke Start’. Hij kan kennis, expertise en best practices delen en inbrengen vanuit het hele land wat we lokaal mee kunnen nemen. In de laatste fysieke bijeenkomst zijn we gestart met werkgroepen, waarbij we kijken welke samenstelling leidt tot de meest effectiviteit en energie.

Expertise in werkgroepen

De werkgroepen sluiten aan op bestaande overlegstructuren en worden aangevuld door partners op besproken onderwerpen. Elke partner sluit aan bij de werkgroep waarin zijn werkzaamheden en expertise liggen. Vanuit elke werkgroep wordt gekeken waar de eerste focus op moet liggen wat op onderwerpen kan, zoals pre-conceptionele zorg, obesitas of verbetering van de samenwerking.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roelinka Kamstra via R.Kamstra-Boes@coevorden.nl of Annemiek Grimme via a.grimme@coevorden.nl.