Campagne Zunig=Zo gedaan

datum

meer informatie

Gert de Groot

e-mailadres

g.degroot@coevorden.nl

categorie

Leerervaring

Onder de noemer Zunig = Zo Gedaan timmerde de gemeente Coevorden de afgelopen maanden aan de weg om inwoners te helpen bij het besparen van geld en energie. Daarbij werden inwoners geattendeerd op alle regelingen die daarvoor beschikbaar zijn. Vooral voor mensen met een laag inkomen. Inwoners werden ook geattendeerd op andere financiële regelingen die voorhanden zijn voor mensen met een laag inkomen. Bijvoorbeeld de Energietoeslag, kwijtschelding van de belasting en de Doe-Mee-Webwinkel.

Datgeldtvoormij.nl

De Voorzieningenwijzer werd ingezet als hulpmiddel omdat daarin alle regelingen binnen de gemeente Coevorden zijn ondergebracht. Op Datgeldtvoormij.nl (onderdeel van de Voorzieningenwijzer) kunnen inwoners zelf kijken hoe ze maandelijks (meer) geld kunnen overhouden. Gemeente Coevorden maakte een webpagina ‘Geld en energie besparen’ waarop inwoners alle regelingen en mogelijkheden bij elkaar zien, inclusief de link naar Datgeldtvoormij.nl. Ook het Maatwerkfonds voor vaste lasten brachten we op die manier onder de aandacht.

Persoonlijk in contact

Om inwoners op dit alles te attenderen, werden paginagrote advertenties ingezet, berichten op sociale media, maar ook huis-aan-huis flyers in verschillende dorpen en advertenties in de lokale dorpskrantjes. Tijdens de campagne wilden we zo veel mogelijk persoonlijk met inwoners in contact komen. Zodat we op maat advies konden geven.

Inloopbijeenkomsten

Daarvoor organiseerden we drie inloopbijeenkomsten. In de dorpshuizen in Dalerpeel, Schoonoord en Geesbrug. Dat deden we samen met de lokale belangenverenigingen. Die waren mede-afzender en zetten zich in om de bijeenkomsten bij hun dorpsgenoten onder de aandacht te brengen. Aanwezig waren preventiemedewerkers van de gemeente, medewerkers van Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Energiecoaches en vrijwilligers van de Humanitas Thuisadministratie. Helaas werden de bijeenkomsten mager bezocht.

Drempel

Uit de evaluatie bleek dat er schaamte is om van regelingen gebruik te maken. Ook wordt vaak gedacht dat de regelingen waarschijnlijk toch niet op hun van toepassing zijn. Of dat het alleen om dure energiemaatregelen gaat die ze niet kunnen betalen. Dit maakt dat veel inwoners een drempel voelen om naar dergelijke bijeenkomsten toe te gaan. Ook in de gemeente Emmen en Borger-Odoorn lopen ze er tegenaan dat de groep inwoners die we willen helpen moeilijk bereikbaar is.

Afspraak bij inwoners thuis

Volgende stap is dat we, in samenwerking met de Voorzieningenwijzer en woningcorporatie Woonservice, in Schoonoord starten met een pilot. Honderd huurders in Schoonoord krijgen een brief van Woonservice en worden vanaf begin april gebeld door medewerkers van de Voorzieningenwijzer. Ze krijgen het aanbod om samen met een bespaaradviseur de Voorzieningenwijzer (Datgeldtvoormij.nl) te doorlopen. De adviseur komt daarvoor bij de betreffende huurders thuis. Uit voorgaande acties bij andere gemeentes zijn op die manier veel gesprekken voortgekomen. Een aanzienlijk aantal huurders heeft hierdoor van meer regelingen gebruik gemaakt en flink geld kunnen besparen.

Expertise uitwisselen

De komende tijd wordt er naar alle mogelijke manieren gekeken om met inwoners in gesprek te komen, met als doel dat ze van de beschikbare regelingen gebruik gaan maken. We gaan ook kijken hoe we meer regionaal kunnen samenwerken, bijvoorbeeld door het uitwisselen van expertise. We houden je op de hoogte!