Buurtsportcoaches maken ambitieus Plan van Aanpak

datum

categorie

Nieuws

bubbelvoetbal

Plannen voor 2022

Sinds begin 2021 is het team Buurtsportcoaches op sterkte. Er zijn inmiddels tal van activiteiten geweest en opgestart. Maar wat zijn de plannen voor 2022? Onlangs werd daarvoor een Plan van aanpak opgesteld.  

Gezonder Coevorden

De buurtsportcoaches willen sport, bewegen en een gezonde leefstijl inzetten als middel voor een gezonder Coevorden. Belangrijk daarbij vinden zij het versterken van de sportinfrastructuur, het stimuleren van sportdeelname en het ondersteunen van kwetsbare doelgroepen. In hun Plan van aanpak voor 2022 hebben zij beschreven hoe ze dit willen bereiken.

35 projecten

Zo wordt er bijvoorbeeld toegewerkt naar een rookvrije generatie, gezondere sportkantines en scholen. Maar ook naar een optimale inzet van de Doe-Mee-webwinkel en de organisatie van sportieve evenement in de gemeente Coevorden. Het Plan van Aanpak zijn maar liefst 35 concrete projecten opgenomen waaronder de buurtsportcoaches de schouders gaan zetten.  

Resultaten

Er is ook goed nagedacht over de resultaten. Voor alle 35 projecten is omschreven hoe deze resultaten gemeten gaan worden.