Brede School SOM, Taalpunt Coevorden en partners gaan intensiever samenwerken

datum

categorie

Nieuws


De Brede School SOM, het Taalpunt Coevorden en hun partners gaan intensiever samenwerken. Het feestelijke startsein daarvoor werd dinsdagmorgen in de brede school aan de Jan van Scorelstraat in Coevorden gegeven door wethouder Jeroen Huizing. Hij werd daarbij geholpen door peuters, die allemaal een letter bij zich hadden. Na wat puzzelen ontstond de zin: ‘Samen door taal’.

Door samen te werken rondom allerlei taalactiviteiten willen de betrokken partijen, te weten de scholen, Kinderwereld, Icare, MWC, Bibliotheek en het Taalpunt, het belang van een goede taalvaardigheid en taalontwikkeling benadrukken. Daarbij ligt de focus op het bereik van (groot)ouders. Mooi was dat het startmoment ook werd bijgewoond door een aantal ouders.

Taal belangrijk in het leven

Wethouder Huizing liet weten blij te zijn met de intensieve samenwerking. Hij benadrukte: “Het is noodzakelijk aandacht te blijven vragen voor taal. Taal is gewoon heel belangrijk in het leven. Om goed mee te kunnen komen en om zelfstandig te kunnen zijn.” Hij gaf aan dat de schaamte vaak groot is bij mensen die niet taalvaardig zijn. “En dat is niet nodig”, stelde hij. “Daarom is het zo mooi dat het Taalpunt zichtbaar en bereikbaar is, zoals onder meer binnen de Brede School SOM.”
Marleen Herbers, coördinator Taalpunt Coevorden, beaamde: “Door zichtbaar te zijn voor alle mensen uit de buurten rondom de brede school en intensief samen te werken met de partners van de brede school wil het Taalpunt op een toegankelijke en laagdrempelige manier haar aanbod onder de aandacht brengen.”

Taalpunt

Bij het Taalpunt in de gemeente Coevorden kan iedereen terecht die hulp nodig heeft met taal. Voor sommigen kan de drempel echter (te) hoog zijn om binnen te stappen bij het Taalpunt. Om laagtaalvaardige (groot)ouders te kunnen bereiken is het noodzakelijk om dicht bij hun leefwereld zichtbaar te zijn.
Marleen Herbers: “Juist daarom is gekozen voor een intensievere samenwerking, om een vertrouwd gezicht te worden voor de kinderen en hun (groot)ouders en daarmee de drempel voor het vragen van hulp bij taal of andere basisvaardigheden te verlagen. De Taalpunt-medewerker zal bijvoorbeeld het gesprek aangaan met (groot)ouders over schooltaal en aanwezig zijn bij de Boterhammenbar (ontbijt op school), waarbij ze in gesprek gaat met (groot)ouders en kinderen.”
De Taalpunt-medewerker is dus op vaste dagen fysiek aanwezig in de Brede School SOM en assisteert onder andere bij activiteiten die gerelateerd zijn aan
taal.