Beter bereik en activeren jongeren met rapper Daisy Veenstra?

datum

meer informatie

Youri Vendrig

e-mailadres

yvendrig@mwcoevorden.nl

categorie

Leerervaring

Silent Disco

In mei vorig jaar maakte de bekende tiktokker Daisy Veenstra een rap over jongeren in de gemeente Coevorden. Zij baseerde de tekst op gesprekken met jongeren uit de stad Coevorden en de dorpen. Het was een oproep aan jongeren om in actie te komen. Zij deed dit in opdracht van het programma Kansrijk opgroeien. Inmiddels zijn we een ruim een half jaar verder. We vroegen Youri Vendrig (coördinator buurtsportcoaches) en Karin Veldhuis (klantmanager gemeente Coevorden) naar de resultaten.  

In verbinding en visie

Het doel was vooral om de voor de buurtsportcoaches moeilijk bereikbare jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar aan te spreken. Door het inschakelen van een bekende rapper en het organiseren van twee pizzameetings met Daisy in Coevorden en Schoonoord hebben we geprobeerd mee te denken wat zij nodig hebben en konden we wat dieper op de inhoud ingaan. Karin Veldhuis: “Jongeren vonden het heel prettig dat ze een stem kregen en dat er naar hun geluisterd werd. Goed als we jongeren blijven stimuleren om zelf initiatieven te ontwikkelen. Bij voorkeur met ondersteuning van een professional. We moeten daarom vooral met de jongeren in verbinding blijven. Daarop willen we een lange termijn visie formuleren.”  

Stichting Plakband

Youri Vendrig vult aan: “Tijdens de pizzameetings in Coevorden en Schoonoord spraken de buurtsportcoaches met een mooie groep van zo’n 20 jongeren. Een aantal jongeren gaf aan het leuk te vinden om zelf iets te organiseren. Zij zetten een activiteitencommissie op en maakten daarvoor de appgroep ‘Stichting Plakband’ aan. Op 21 augustus organiseerden ze een Silent Disco waaraan 40 jongeren en 20 volwassenen deelnamen. Voor 29 december hadden we een oud- en nieuw party georganiseerd, maar die ging niet door vanwege corona. Stichting Plakband bestaat nog steeds en er zit vast nog meer in het vat! Ook in Schoonoord hebben de jongeren een aantal activiteiten georganiseerd. Daarna is de overlast verminderd.”

Verantwoordelijkheid om zelf te organiseren

Aanvankelijk was het ook de bedoeling om een facebookpagina te maken. Dat is niet van de grond gekomen. Een chillbunker waar je kunt gamen, film kijken en ontmoeten staat nog op het verlanglijstje van de groep jongeren. De buurtsportcoaches willen de jongeren blijven begeleiden om ze gaandeweg zelf de verantwoordelijkheid te laten voelen om zelf wat te organiseren.

Mobiele chillplek?

“Een plek voor jongeren blijft altijd een vraag. Alleen aan 1 plek voor jongeren heb je niet iets voor alle jongeren, dus daaraan voldoen kun je nooit.  Wat wel zou kunnen is een mobiele chillplek. Samen met jongeren een busje ombouwen tot een mobiele hangplek, die jongeren dan kunnen aanvragen. Misschien dat we dat idee verder kunnen uitwerken en kijken met welk budget dit mogelijk is”, aldus Youri Vendrig.

Inspiratie uit Meppel

In Meppel gingen jongerenwerkers aan de slag met een mobiele hangplek voor jongeren. Samen met de jongeren. Nieuwsgierig? In een artikel uit het Dagblad van het Noorden van april 2021 lees je meer hierover.

Foto Silent Disco: Esselien de Groot