Ben ik in beeld? Jazeker!

datum

categorie

Nieuws

Windesheim


De Lectoraten Jeugd & Media en Gezonde samenleving van hogeschool Windesheim slaan de handen ineen met Icare JGZ, peuterspeelzaal Kinderwereld, Kids First Kinderopvang en kraamzorg De Kraamvogel. Zij zetten in op preventieve versterking van ICT basisvaardigheden en mediawijsheid van ouders van jonge kinderen in Schoonoord, het project ‘Ben ik in beeld?’

Deelnemen aan de digitale samenleving

‘Ben ik in beeld?’ richt zich op het ketenbreed en preventief versterken van de digitale geletterdheid van ouders van kinderen van -9 maanden tot 4 jaar (voorschoolse periode) die woonachtig zijn in het Schoonoord. Digitale geletterdheid is het geheel van competenties die nodig zijn om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de digitale samenleving. Specifiek richt het project zich op de competenties ‘ICT basisvaardigheden’ (leren omgaan met computers en de mogelijkheden hiervan – bv. gebruik smartphone en apps) en ‘Mediawijsheid’ (veilig en bewust media inzetten om ontwikkelkansen te benutten en optimaal te kunnen deelnemen aan de digitale samenleving – bv. mediaopvoeden).

Partners

In dit participatieve project werken 2 lectoraten van Hogeschool Windesheim (‘Gezonde Samenleving’ en ‘Jeugd & Media’), 5 praktijkorganisaties binnen de gemeente Coevorden (Icare, Kinderopvang, Kraamzorg) en 4 studenten van Hogeschool Windesheim (Social Work, HBO-Verpleegkunde, Pedagogisch Management Kind en Educatie (PMKE)) samen met de doelgroep op een fysieke locatie in het dorp, ‘living lab’ genoemd.

Ervaringsdeskundigen

Ouders worden bij aanvang van het project direct uitgenodigd om als ervaringsdeskundige partner deel te nemen. Met het versterken van de digitale geletterdheid van jonge ouders beogen de samenwerkingspartners intergenerationele overdracht van beperkte digitale geletterdheid (specifiek ICT basisvaardigheden en mediawijsheid) te voorkomen, waardoor een nieuwe generatie kinderen gelijke kansen heeft op gezond, veilig en kansrijk opgroeien.  

Projectdoelen

De partners bundelen hun krachten om in 18 maanden:

  • De (behoefte aan) ICT basisvaardigheden en mediawijsheid te inventariseren onder de doelgroep, inclusief de mediaopvoedingsvragen waar zij (in de toekomst) mee geconfronteerd (zullen) worden in de zorg voor hun (ongeboren) kinderen;
  • (In het verlengde daarvan) De behoefte aan digitale geletterdheid te inventariseren onder de beroepskrachten die met hen werken vanuit de deelnemende praktijkorganisaties;  
  • Verhalen en behoeften op te halen bij ouders en beroepskrachten rond digitale geletterdheid, het doorbreken van de intergenerationele overdracht van beperkte digitale geletterdheid bij ouders en het gezond, veilig en kansrijk kunnen laten opgroeien van hun kinderen in de digitale samenleving;
  • De factoren te identificeren die gezond, veilig en kansrijk gebruik van (sociale) beeldschermmedia door de doelgroep en hun kinderen belemmeren dan wel faciliteren  onder de doelgroep zelf én onder de genoemde beroepskrachten die met hen werken;
  • Het (preventieve) aanbod rond het versterken van digitale geletterdheid te innoveren (verbeteren, ontwikkelen) middels Participatief Actie Onderzoek (PAR), specifiek de methodiek Design Thinking (DT), welke leidt tot innovatieve, creatieve oplossingen voor complexe problemen (bv een peer-to-peer training, mediamorgen, online les, infographic);  

De via PAR en DT geleerde lessen en (door)ontwikkelde interventie(s) gericht op het versterken van ICT basisvaardigheden en mediawijsheid van ouders van jonge kinderen (en evt.) beroepskrachten delen en opschalen binnen de gemeente Coevorden en valoriseren in het HBO (Social Work, PMKE en HBOV) van Hogeschool Windesheim.