Basisschool Sint Theresia ontvangt eerste beweegcontainer

datum

meer informatie

e-mailadres

categorie

Kracht van inwoners

Basisschool Sint Theresia in Steenwijksmoer is sinds 20 februari de trotse eigenaar van een ‘beweegcontainer’. Het is een container vol sport- en spelmateriaal voor buiten. De bedoeling is dat de leerlingen volop gebruik gaan maken van de attributen uit de container voor een leuke, sportieve en gezonde invulling van hun pauze. En dat sluit perfect aan bij een van de doelen van Kansrijk opgroeien: fysiek en mentaal gezondere jongeren.

De containers zijn in samenwerking met de gemeente Coevorden aangeschaft dankzij een bijdrage vanuit de zogenaamde NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs). Dat budget is beschikbaar gesteld door de landelijke overheid met als doel om achterstanden als gevolg van corona in te halen. Het kan gaan om leerachterstanden, maar ook om bijvoorbeeld achterstanden op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast wordt ook ingezet op preventie en het voorkomen van (meer) achterstanden.

In gesprek gegaan

Het afgelopen jaar is de gemeente Coevorden met diverse partijen in de wijken, waaronder scholen en kinderopvanglocaties, in gesprek gegaan. Gekeken is wat de effecten van corona op de kinderen zijn en vervolgens hoe de NPO-gelden het beste ingezet kunnen worden om die effecten aan te pakken. Er kwam onder meer naar voren dat er behoefte is aan meer aandacht voor bewegend leren. Dit ook mede ingegeven door het feit dat onderzoek heeft uitgewezen dat sinds 2013 het aantal kinderen dat buiten speelt met 6 procent is gedaald. Tegelijkertijd klonk in de gesprekken waardering voor de toegenomen aanwezigheid van de buurtsportcoach in en rond de scholen.

Drie ideeën

Concreet leidde het tot drie ideeën om meer kinderen in beweging te krijgen. Ten eerste de aanschaf van beweegcontainers met als doel om kinderen het plezier in bewegen, zowel individueel als in groepsverband, te laten ervaren. Ook ondersteunt het de motorische ontwikkeling en vaardigheden. Ten tweede de inzet van een extra buurtsportcoach voor het stimuleren van gezond gedrag. En tot slot het aanstellen van meer speelpleincoaches op de basisscholen. Deze coaches zijn bovenbouwscholieren, die hun jongere medescholieren weer ‘leren’ spelen. In 2022 hebben de buurtsportcoaches op drie scholen in de gemeente Coevorden al speelpleincoaches opgeleid. Dit breiden zij verder uit.

Meer beweegcontainers volgen

Inmiddels zijn de ideeën in gang gezet, met als eerste resultaat de ingebruikname van de beweegcontainer in Steenwijksmoer. Wethouder Jeroen Huizing is blij met deze stap. ,,Basisschoolleerlingen zijn in de pauzes vaak buiten te vinden. Een mooi moment om ze het plezier in bewegen te laten ervaren. Met sport- en spelmateriaal kunnen we ze helpen om dat alleen of met anderen te doen. En dat helpt hen weer in hun ontwikkeling. Mooi dat de buurtsportcoaches hier ook een rol in kunnen spelen en bij hun activiteiten van de beweegcontainers gebruik kunnen maken.”

Locaties beweegcontainers

De komende weken ontvangen meer locaties in de gemeente beweegcontainers. Het gaat om de volgende basisscholen: Willem Alexanderschool (Dalerpeel), Wilhelminaschool, Mijndert van der Thijnenschool, Panta Rhei, Paul Krugerschool, Parkschool, Buitenvree, Dr. Picardtschool en St. Willibrordus.

Wat de kinderopvanglocaties betreft gaat het om: Kinderwereld locatie Iegeldop, Kinderwereld locatie Ziezo, Kinderwereld locatie Wereldwijs, Gans Anderz, De Rollebol en Kids First. Zo worden de komende periode nog meer kinderen geholpen om op een leuke manier met elkaar te spelen en te bewegen.

RTV Drenthe heeft een mooi item van de ingebruikname van de eerste beweegcontainer gemaakt. Lees het artikel en bekijk het leuke filmpje via de website van RTV Drenthe: www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15368069/coevorden-loopt-corona-achterstand-in-met-rode-containers