Anders kijken naar preventie in onderwijs en jeugdzorg

Wethouder Jeroen Huizing (links op de foto) : “Dit event heeft niet alleen de dialoog geopend, maar ook concrete actiepunten opgeleverd voor een vernieuwende aanpak binnen onze gemeente.”

Net als andere gemeenten heeft Coevorden te maken met een toenemende vraag naar jeugdhulp en afnemende gelukscijfers bij de jeugd. Ook is er schaarste bij de beschikbare jeugdhulp. Dinsdag 6 februari namen in Kinepolis Emmen zo’n 130 mensen deel aan een inspiratie-event rondom dit onderwerp. Het thema was ‘Anders kijken naar preventie in het onderwijs … Lees meer

Aanmelden nog mogelijk voor Week van het geld

Goed omgaan met geld is niet eenvoudig. Vooral omdat de verleidingen vaak groot zijn. Om kinderen en jongeren hierbij te helpen wordt jaarlijks in maart de Week van het geld gehouden. Een week waaraan scholen en andere organisaties kunnen deelnemen. Aanmelden is nog mogelijk. Van 11 tot en met 15 maart 2024 De Week van … Lees meer

Hoe hoog scoort de gemeente Coevorden op brede welvaart?

De brede welvaart in een regio of gemeente hangt af van veel factoren. Trendbureau Drenthe monitort de brede welvaart in de provincie. Dat gebeurt aan de hand van acht thema’s: welzijn, materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid, en milieu. In de Monitor Brede Welvaart Drenthe schetst Trendbureau Drenthe voor elk onderwerp … Lees meer

Lagere brede welvaart bij jongvolwassenen in Noord-Nederland

Jongvolwassenen zijn structureel minder tevreden met hun leven dan mensen uit andere leeftijdsgroepen. Ook is hun brede welvaart lager. Dat blijkt uit onderzoek van Trendbureau Drenthe, Sociaal Planbureau Groningen en Planbureau Fryslân. Zij vergeleken de tevredenheid van jongvolwassenen met andere leeftijdsgroepen op verschillende onderdelen van brede welvaart. Minder tevredenheid Het onderzoek laat zien dat jongvolwassenen, hoewel zij … Lees meer

Video: De cirkel van generatiearmoede

Het huidige systeem van armoedebestrijding schiet tekort om de cirkel van generatiearmoede te doorbreken. Dat moet anders en beter. Maar hoe?  In onderstaande video nemen we je mee in de levensverhalen van moeders die zijn opgegroeid in generatiearmoede. Wat deed opgroeien in armoede met ze? Hoe heeft het ze gevormd? En wat hielp om de … Lees meer

Phihezo wint Hét compliment van Drenthe, maar ook een pluim voor Petje af Zuidoost- Drenthe

Phihezo was de winnaar van Hét compliment van Drenthe.

De vrijwilligers van Stichting Sport en Spel Phihezo hebben van de jury ‘Hét compliment van Drenthe’ ontvangen. Bij deze waardering hoort een bedrag van 3.000 euro waarmee de stichting iets extra’s kan doen. Gedeputeerde Yvonne Turenhout reikte Hét compliment tijdens de Dag van de Vrijwilliger uit in het provinciehuis in Assen. Al sinds 1976 zet … Lees meer

Reformatorisch Dagblad schrijft serie over bestaanszekerheid

Het Reformatorisch Dagblad heeft onlangs een serie artikelen geplaatst over bestaanszekerheid. Journalist Johannes Visscher bezocht daarvoor de bijeenkomst Sterke Verhalen, Diepe Dialogen in Coevorden. Hij heeft er onder andere gesproken met een aantal ervaringsdeskundigen. Maar ook met wethouder Joop Slomp van de gemeente Coevorden en Mirjam Krutzen, bespaarcoach bij woningcorporatie Domesta. Benieuwd naar de artikelen? … Lees meer

Leerlingen De Fontein en Wilhelminaschool genieten van clinic stuntsteppen

Tijdens de Nationale Sportweek hebben basisscholen uit de gemeente Coevorden meegedaan aan de Beweegchallenge. Hierbij werden zij uitgedaagd om zoveel mogelijk leerlingen te stimuleren om lopend of fietsend naar school te komen. De school en klas die in verhouding het hoogste percentage scoorden hebben een clinic stuntsteppen gewonnen. CBS de Fontein uit Sleen bleek de … Lees meer

Ouders leren over belang van voorlezen en een goede taalontwikkeling

Vanuit het project Kansrijk opgroeien is namens het Taalpunt Marleen Herbers als Taalpuntcoördinator 8 uren per week aanwezig op Brede School SOM. Zij heeft op de ‘haal- en brengmomenten’ contact met de ouders van de kinderen van Kinderwereld, het consultatiebureau en de scholen. Daarnaast wordt ook gewerkt met taalgerichte activiteiten. Voorlezen Voor de kinderen van … Lees meer

Sneller meedoen met taalondersteuning op de werkvloer

Voor nieuwkomers in Nederland vormt de taal vaak een grote hindernis bij het vinden van werk en op de werkvloer zelf. Om ervoor te zorgen dat deze groep mensen kan meedoen, werken de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden samen met EMCO-groep, Menso, Wedeka, Drenthe College en IVIO-Opleidingen aan het creëren van 300 taalrijke werkplekken bij … Lees meer