Armoedemonitor Drenthe is vernieuwd

datum

categorie

Nieuws

De cijfers in de armoedemonitor zijn vernieuwd op basis van de meest recente cijfers van het CBS (2021). Het aandeel huishoudens met een laag inkomen is redelijk stabiel ten opzichte van eerdere jaren. Dat geldt zowel voor de provincie Drenthe als voor de Drentse gemeenten. Ook het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen was in 2021 relatief stabiel. Dit meldt Trendbureau Drenthe.

Gemeentelijk feitenblad

Voor elke gemeente heeft Trendbureau Drenthe een feitenblad opgesteld. Het feitenblad bevat cijfers op wijkniveau over het aandeel lage inkomens in de gemeente, het aandeel inwoners dat moeite heeft om rond te komen en het aandeel inwoners met geregistreerde problematische schulden.

Uit het feitenblad van de gemeente Coevorden blijkt dat in de gemeente Coevorden 900 huishoudens leven met een laag inkomen. Bij 400 huishoudens is dit een langdurig laag inkomen. Deze huishoudens moeten 4 jaar of langer op rij rondkomen van een laag inkomen. 400 kinderen in Coevorden groeien op in een huishouden met een laag inkomen en 200 kinderen langdurig. De armoedecijfers in Coevorden liggen lager dan het landelijk gemiddelde.

Benieuwd naar het volledige feitenblad van de gemeente Coevorden? Bekijk dat via www.trendbureaudrenthe.nl/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/Feitenblad-armoede-Coevorden.pdf

Benieuwd naar het feitenblad van andere Drentse gemeenten? Kijk dan op de website www.trendbureaudrenthe.nl