Anders kijken naar preventie in onderwijs en jeugdzorg

datum

meer informatie

Ike Willems

e-mailadres

i.willems@coevorden.nl

categorie

Leerervaring

Wethouder Jeroen Huizing (links op de foto) : “Dit event heeft niet alleen de dialoog geopend, maar ook concrete actiepunten opgeleverd voor een vernieuwende aanpak binnen onze gemeente.”

Net als andere gemeenten heeft Coevorden te maken met een toenemende vraag naar jeugdhulp en afnemende gelukscijfers bij de jeugd. Ook is er schaarste bij de beschikbare jeugdhulp. Dinsdag 6 februari namen in Kinepolis Emmen zo’n 130 mensen deel aan een inspiratie-event rondom dit onderwerp. Het thema was ‘Anders kijken naar preventie in het onderwijs en de jeugdzorg’.

Het evenement, georganiseerd door de gemeente Coevorden, bracht professionals uit onder meer het primair en voortgezet onderwijs, kinderopvang, welzijnsorganisaties en gemeentelijke instellingen samen. Tijdens het inspiratie-event werden inzichten uitgewisseld en nieuwe wegen verkend om de uitdagingen rond de jeugdhulp, gelukscijfers en schaarste bij de kop te pakken. Met als centrale vraag: zoeken we de oorzaken voor normafwijkingen niet te veel in het kind in plaats van in de omgeving?

Minimaal 5 andere verklaringen

De deelnemers werden verwelkomd door jeugd- en onderwijswethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden, die het belang benadrukte van een gezamenlijke inspanning. Én dat het echt anders moet en kan. Onderwijswetenschapper, psycholoog en bedrijfskundige Bert Wienen leidde de deelnemers door inspirerende vraagstukken en bood concrete perspectieven voor de gemeente Coevorden. Zo zou bij elke vraag voor hulp niet alleen gekeken moeten worden naar een verklaring vanuit het kind, maar moeten we kijken naar minimaal 5 andere mogelijke verklaringen, waar het gedrag vandaan komt. Ook vertelde Bert Wienen over de metafoor van de brandweer; dat wanneer de specialist erbij komt, deze niet een andere brand gaat blussen of het blussen van de brand overneemt, maar de brandweer die als eerste ter plaatse is, ondersteunt. Zo zou het ook met de zorg voor een kind moeten gaan; niet overnemen als specialist, maar ondersteunen en de expertise (tijdelijk) toevoegen.

Contact met de kinderen

In een paneldiscussie deelden jongeren en professionals hun inzichten en gingen ze in gesprek over de uitdagingen en kansen in het onderwijs, de leefomgeving en de jeugdzorg. Zo gaf docent Harold Vriesema van de Paul Krügerschool in Coevorden aan dat het goed is om elke ochtend contact te maken met alle kinderen en dat dit een belangrijk begin is van een fijne schooldag. Zowel voor de leerkracht als leerling.

Minder problematiseren

In de paneldiscussie werd door jeugdconsulent Muriel Keuter de vraag gesteld of ‘een jongere soms ook even geen zin mag hebben in school’. Margreet Hake, docent en zorgcoördinator op De Nieuwe Veste, beaamde dit en zou het wenselijk vinden als gedrag van kinderen minder geproblematiseerd zou worden en meer gekeken wordt naar wat er ‘gewoon’ bij hoort.
Het inspiratie-event is de start van een langer project waarin we de gemeente met de professionals wil kijken hoe een andere kijk op preventie kan bijdragen aan structureel betere gelukscijfers bij de jeugd.
“Ik ben blij met de betrokkenheid en bijdragen van alle deelnemers vandaag”, aldus wethouder Huizing. “Dit event heeft niet alleen de dialoog geopend, maar heeft ook concrete actiepunten opgeleverd voor een vernieuwende aanpak binnen onze gemeente.”