Sterk Netwerk Toekomst met Perspectief

Datum: 14-03-2024
Tijd: 14:30 - 18:00
Locatie: Labnul50 (voorheen het Paleis), Boterdiep 113 te Groningen

Het hoofdthema is Vrijwillige Inzet. Er wordt in gesprek gegaan met vrijwilligersorganisaties. Ook worden de aanwezigen bijgepraat over het Uitvoeringsprogramma Brede Aanpak Armoede en Schulden.


Programma

14:30 uur Inloop
15:00 uur Welkom
15:05 uur Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Brede Aanpak Armoede en Schulden
15:15 uur Vrijwillige Inzet
16:00 uur In groepen uiteen
17:00 uur Netwerkborrel
18:00 uur Einde

Voor vragen kan gemaild worden naar toekomstmetperspectief@groningen.nl

Aanmelden kan voor 8 maart via Aanmeldformulier Sterk Netwerk Toekomst met Perspectief donderdag 14 maart 2024 (office.com)