Leerlab Brede Welvaart

Datum: 04-04-2024
Tijd: 10:00 - 15:00
Locatie: -

De noordelijke planbureaus (Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en Planbureau Fryslân) en de Noordelijke Academie voor Openbaar Bestuur starten een nieuwe ronde van het Leerlab Brede Welvaart. Je hoort de term brede welvaart overal, maar wat kun je er als beleidsadviseur nu mee? In dit Leerlab leren we je met een aantal tools om breed te kijken, ga je op zoek naar relevante data en informatie en weeg je de gevolgen van jouw voorstel af. Je werkt gedurende het lab aan een eigen casus/adviesvraag. Je leert de samenhang van jouw onderwerp zien met andere thema’s en doorgrondt de gevolgen en afwegingen rond je voorstellen voor nu en in de toekomst.

Voor wie?

Het Leerlab is bedoeld voor beleidsadviseurs die interesse hebben in het werken vanuit de brede welvaartsgedachte. Wellicht omdat er binnen jouw organisatie mee wordt gewerkt of omdat er plannen zijn om ermee te gaan werken. Om mee te kunnen doen heb je een aantal mogelijke adviescasussen nodig. Denk bijvoorbeeld aan een advies over een in te zetten of te verlengen subsidieregeling of een voorgenomen leefbaarheidsproject. Je werkt toe naar een gericht advies waarin je de afwegingen rond een concrete opgave inzichtelijk maakt. Je leert integraal adviseren, zowel in de breedte (integraal beleid) als in de lijn verleden, heden, toekomst.

4 bijeenkomsten

Het Leerlab bestaat uit vier bijeenkomsten op de donderdagen: 4 april, 25 april, 16 mei en 6 juni.

De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in Groningen, Leeuwarden en Assen. De kerndocent in deze training is Avelien Haan en één van de onderzoekers van de planbureaus uit het Noorden laat je kennismaken met de tools om brede welvaart in je dagelijkse werk in te zetten. Ook zijn er inspirerende sprekers die ons helpen kijken, zoeken en wegen.

De kosten voor deelname bedragen €950,- en je kunt je inschrijven via de website.