Kennissessie “Gecijferdheid en digitale vaardigheden als onderdeel van de integrale aanpak laaggeletterdheid.”

Datum: 14-09-2022
Tijd: 10:30 - 11:30
Locatie: Online

In bijna alle gemeenten in Nederland is een aanpak op laaggeletterdheid. In de praktijk is er veel aandacht voor taal en in mindere mate voor digitale vaardigheden en gecijferdheid. Rekenen als basisvaardigheid krijgt nauwelijks aandacht. En dat is jammer, want in het dagelijks leven zetten we voortdurend alle basisvaardigheden tegelijkertijd in. Om met het OV te reizen bijvoorbeeld, moet je kunnen lezen, typen, de app gebruiken en je tijd plannen. 

In deze kennissessie krijg je inzicht waarom aandacht voor gecijferdheid zo van belang is in de huidige maatschappij. Een ervaringsdeskundige vertelt hoe belemmerend beperkte rekenvaardigheden zijn. We delen een praktijkvoorbeeld van een aanpak basisvaardigheden in samenhang. En je krijgt veel tips om zelf aan de slag te gaan met het borgen van cijfers in beleid.

Doelgroep: Beleidsambtenaren en adviseurs Sociaal Domein