Bijeenkomst ‘Diepe dialogen, in het kader van Wereldarmoededag. Sterke verhalen van ervaren armoede’

Datum: 11-10-2022
Tijd: 14:30 - 17:30
Locatie: Wijkcentrum Ravelijn Verbind, Linthorst Homanlaan 1, Coevorden

Ervaringsdeskundigen en professionals in gesprek op 11 oktober

Op 17 oktober is het Wereld Armoededag. Naar aanleiding daarvan organiseren vier actieve ervaringsdeskundigen op 11 oktober een bijeenkomst waarbij ervaringsdeskundigen en professionals met elkaar in gesprek gaan. Zij doen dat in buurtcentrum Ravelijn Verbindt in Coevorden. Titel van het programma is ‘Diepe dialogen, in het kader van Wereldarmoededag. Sterke verhalen van ervaren armoede’. De organisatoren van de bijeenkomst willen vanuit hun eigen ervaringen zichtbaar worden en hun stemmen krachtiger laten horen. Zodat het geluid van mensen in armoede zelf op de juiste plek terecht komt. Doel is om de aandacht voor ervaringsverhalen over armoede te vergroten en te versterken. Het programma Kansrijk Opgroeien faciliteert de bijeenkomst.