Bijeenkomst ‘Diepe dialogen, in het kader van Wereldarmoededag. Sterke verhalen van ervaren armoede’

Datum: 11-10-2022
Tijd: 14:30 - 17:30
Locatie: Wijkcentrum Ravelijn Verbind, Linthorst Homanlaan 1, Coevorden
Ervaringsdeskundigen en professionals in gesprek op 11 oktober Op 17 oktober is het Wereld Armoededag. Naar aanleiding daarvan organiseren vier actieve ervaringsdeskundigen op 11 oktober een bijeenkomst waarbij ervaringsdeskundigen en professionals met elkaar in gesprek gaan. Zij doen dat in buurtcentrum Ravelijn Verbindt in Coevorden. Titel van het programma is ‘Diepe dialogen, in het kader […]

Ontwikkeling Telt! Festival

Datum: 13-10-2022
Tijd: 10:00 - 16:45
Locatie: Postillion, Den Haag
Na de succesvolle eerste (online) editie in 2021 organiseren de Rijksoverheid en de SER, ook dit jaar weer het Ontwikkeling Telt! Festival. Hét congres voor iedereen die zich inzet voor betere basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. We organiseren een online dag op donderdag 22 september én een fysieke dag op donderdag 13 oktober in […]

Ontwikkeling Telt! Festival

Datum: 22-09-2022
Tijd: 11:00 - 16:30
Locatie: Online
Na de succesvolle eerste (online) editie in 2021 organiseren de Rijksoverheid en de SER, ook dit jaar weer het Ontwikkeling Telt! Festival. Hét congres voor iedereen die zich inzet voor betere basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. We organiseren een online dag op donderdag 22 september én een fysieke dag op donderdag 13 oktober in […]

Kennissessie “Een integrale aanpak, of hoe eet je een olifant?”

Datum: 15-09-2022
Tijd: 15:30 - 16:30
Locatie: Online
Het realiseren van een integrale aanpak van laaggeletterdheid is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Het vraagt om het betrekken van een zeer brede groep mensen en organisaties. De uitdaging is om basisvaardigheden “in te vlechten” in een scala van andere beleidsterreinen. En daar vervolgens overzicht op te houden. In deze sessie onderzoeken we hoe een […]

Kennissessie “Gecijferdheid en digitale vaardigheden als onderdeel van de integrale aanpak laaggeletterdheid.”

Datum: 14-09-2022
Tijd: 10:30 - 11:30
Locatie: Online
In bijna alle gemeenten in Nederland is een aanpak op laaggeletterdheid. In de praktijk is er veel aandacht voor taal en in mindere mate voor digitale vaardigheden en gecijferdheid. Rekenen als basisvaardigheid krijgt nauwelijks aandacht. En dat is jammer, want in het dagelijks leven zetten we voortdurend alle basisvaardigheden tegelijkertijd in. Om met het OV […]

Online Kennissessie “Basisvaardigheden op de Politieke agenda.”

Datum: 13-09-2022
Tijd: 19:30 - 20:30
Locatie: Online
“2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd”. Wat houdt dat eigenlijk in? En wat moet je hier als bestuurder of volksvertegenwoordiger over weten en aan doen? Wat brengt aandacht voor basisvaardigheden uw inwoners?  Tijdens deze kennissessie speciaal voor bestuurders, volksvertegenwoordigers en beleidsadviseurs vertellen we u meer over laaggeletterdheid en moeite met basisvaardigheden. Ervaringsdeskundigen, beleidsmedewerkers en […]

Online Kennissessie “Een preventieve (gezins)aanpak van laaggeletterdheid”

Datum: 13-09-2022
Tijd: 11:00 - 12:00
Locatie: Online
Hoe doorbreken we de intergenerationele overdracht van laaggeletterdheid? Deze vraag staat centraal in deze kennissessie.Hoe bereik je laaggeletterde gezinnen, hoe ondersteun je laaggeletterde ouders met jonge kinderen, welke interventies zijn bewezen effectief en welke partners betrek je bij een preventieve aanpak? Tijdens deze sessie staan we stil bij het belang van samenwerken met ouders, actuele kennis […]

Nederland kampioen uithuisplaatsen? Veilig opgroeien in een gezin met ernstige problemen

Datum: 13-09-2022
Tijd: 19:30 - 21:30
Locatie: Groninger Forum en online
Nederlandse jongeren behoren tot de gelukkigste ter wereld, zo blijkt uit onderzoek. Helaas geldt dit geluk niet voor alle jongeren. Er zijn naar schatting 35.000 tot 116.000 gezinnen in Nederland die langdurig met problemen op meerdere vlakken in hun leven worstelen, bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding, financiën en (psychische) gezondheid. Dat kan grote gevolgen […]

Challenge Armoede 10-14 okt

Datum: 10-10-2022
Gehele dag evenement
Locatie: Online van 10 t/m 14 oktober

Hoe ondersteun je mensen die niet rond kunnen komen? Veel professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen worstelen met deze vraag. Jij ook? Speciaal voor jou heeft Movisie de Challenge Armoede ontwikkeld. Met slechts één korte opdracht per dag doe jij kennis op waarmee je mensen in armoede en met schulden beter kunt helpen. De Challenge Armoede is van 10 tot en met 14 oktober 2022.

Met de Challenge Armoede 2022 stellen ze de vraag: kan armoede iedereen overkomen? Duidelijk is dat sommige mensen een groter risico lopen op armoede dan anderen. Maar, onverwachte gebeurtenissen zoals een scheiding, de coronacrisis, stijgende energieprijzen en toenemende inflatie, laten zien dat ook andere groepen in Nederland kwetsbaar zijn. Zo heeft bijna 40% van de Nederlandse huishoudens een ‘kwetsbare’ financiële buffer. Dat betekent dat onverwachte, grotere en noodzakelijke kosten voor financiële problemen kan zorgen.

Naast aandacht voor bewustwording van de eigen financiële kwetsbaarheid, vroegtijdige toeleiding naar hulp en het versneld oplossen van schulden is aandacht voor structurele oorzaken óók nodig. Denk aan uitkeringen waarvan mensen niet kunnen rondkomen, het ingewikkelde toeslagenstelsel dat tot problemen leidt of gebrek aan betaalbare woonruimte. Een professional kan namelijk nog zo zijn best doen, maar bestaansonzekerheid vraagt ook om een aanpak van oorzaken op macroniveau.

De Challenge Armoede geeft professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en andere geïnteresseerden achtergrondinformatie en aanknopingspunten om armoede te signaleren en aan te pakken. Dit jaar hebben we daarbij extra aandacht voor het agenderen van structurele oorzaken.

Aanmelden
Van 10 tot en met 14 oktober 2022 organiseert Movisie deze challenge. Iedere deelnemer krijgt elke dag automatisch een korte opdracht toegestuurd. Meedoen kost je gemiddeld een kwartier per dag.
In deze week van de Challenge Armoede organiseer Movisie op woensdag 12 oktober van 10.30 - 12.00 uur een online live Q&A. Het gaat over Armoede en politiserend werken: wat is het en hoe doe je dat? Lees meer over de Q&A.

De aanmeldingen zijn geopend. Meld je aan door te klikken op de button en het formulier in te vullen. Je kunt hier gelijk aangeven of je je ook wilt inschrijven voor de Q&A.

Waarom je de opdrachten zeker moet doen:
Je spijkert op een laagdrempelige en snelle manier jouw kennis en vaardigheden over armoede bij.
Je krijgt zicht op de oorzaken en gevolgen van armoede, op dat waar je wel én geen invloed op hebt en hoe je kunt politiseren.
Je leert, gebaseerd op de nieuwste inzichten, wat belangrijk is in het begeleiden van mensen in armoede.

Het is gratis.
Tip: ga samen de uitdaging aan
Het is nog leuker om de uitdaging samen met collega’s aan te gaan! Schrijf je gezamenlijk in en bespreek de opdrachten in jouw team.

2-Daagse leergang intergenerationele armoede voor managers en bestuurders

Datum: 14-10-2022
Gehele dag evenement
Locatie: Speeltuin Sint Vitusholt Winschoten.

Laat je inspireren tijdens deze 2-daagse leergang in Emmen en Winschoten met leerzame workshops en lezingen van topsprekers. Plus een bijzondere locatie, inspirerende ervaringsdeskundigen en intervisie met mede-leergangers. Daarnaast is er veel aandacht voor de veranderopgave.