Inspiratiesessie Kansen zien, kansen bieden

Datum: 19-09-2024
Tijd: 14:30 - 17:00
Locatie: Hanzehogeschool, Marie Kamphuisborg, Zernikeplein, Groningen
Allemaal hebben we het erover/zijn we druk bezig met onderwerpen als bestaanszekerheid en de aanpak van generatiearmoede. We willen een kansrijke toekomst voor kinderen, jongeren en volwassenen en mogelijkheden voor hen om zich op meerdere leefgebieden te ontwikkelen. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk op dit moment in onze eigen regio en weten we dat […]

Inspiratiesessie mentale gezondheid

Datum: 21-05-2024
Tijd: 12:30 - 17:00
Locatie: De Wenning, Veldbrake 5 in Pesse
In Drenthe zetten we in op een beweging voor een mentaal gezond Drenthe. Binnen deze beweging heeft iedereen een rol: inwoners, werkgevers, zorgprofessionals, scholen, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en overheidsorganisaties. Hoe kunnen we deze beweging vormgeven, zodat het leidt tot een merkbare verandering? Aanmelden kan via: Aanmelden Inspiratiesessie mentale gezondheid - Drenthe Samen Gezond in Beweging […]

Presentatie maatschappelijke waarde Drentse Voedselbanken

Datum: 18-04-2024
Tijd: 15:00 - 18:00
Locatie: Provinciehuis Drenthe
Het werk van de Drentse voedselbanken is ontzettend belangrijk. Om deze maatschappelijke waarde inzichtelijk te maken, voerde CMO STAMM in opdracht van de provincie Drenthe een analyse uit waaruit heldere inzichten en aanbevelingen zijn gekomen. Op donderdag 18 april worden deze uitkomsten en aanbevelingen gepresenteerd.  Gedeputeerde Yvonne Turenhout geeft vanuit de provincie Drenthe haar reactie […]

Gro Next lentelezing: De cirkel van generatiearmoede doorbreken

Datum: 16-05-2024
Tijd: 15:00 - 17:00
Locatie: Doopsgezinde Gemeente Groningen, Oude Boteringestraat 33, 9712 GD
Generatiearmoede is een ingewikkeld maatschappelijk probleem waarbij families van generatie op generatie minder kansen krijgen dan anderen en daardoor niet uit armoede ontsnappen. Het huidige systeem van armoedebestrijding schiet tekort om de cirkel van generatiearmoede te doorbreken. Dat moet anders en beter. Maar hoe? Erik Meij, onderzoeker op het gebied van (generatie)armoede, vertelt waarom het […]

Leerlab Brede Welvaart

Datum: 04-04-2024
Tijd: 10:00 - 15:00
Locatie: -
De noordelijke planbureaus (Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en Planbureau Fryslân) en de Noordelijke Academie voor Openbaar Bestuur starten een nieuwe ronde van het Leerlab Brede Welvaart. Je hoort de term brede welvaart overal, maar wat kun je er als beleidsadviseur nu mee? In dit Leerlab leren we je met een aantal tools om breed […]

Conferentie ‘Op Eigen Kracht Vooruit’

Datum: 28-03-2024
Tijd: 09:30 - 16:30
Locatie: Atlastheater Emmen
Tijdens de afsluitende conferentie 'Op Eigen Kracht Vooruit!' in het Atlastheater in Emmen kijkt de organisatie samen met inwoners, partners en andere betrokkenen terug op negen jaar Kans voor de Veenkoloniën. Er is een rondetafelgesprek met interessante sprekers, een initiatievenmarkt en praktijkverhalen uit het veen. De beweging die Kans voor de Veenkoloniën teweeg heeft gebracht […]

Drentse Onderwijsdag

Datum: 03-04-2024
Tijd: 14:30 - 17:30
Locatie: Wordt nog bekendgemaakt
Inge Nieuwenhuizen, burgemeester van de gemeente De Wolden en voorzitter van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit, nodigt betrokkenen namens de Vereniging van Drentse Gemeenten, de provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit uit voor de jaarlijkse Onderwijsdag op woensdagmiddag 3 april. Het thema is 'Het gedrag van onze leerlingen: wanneer is het problematisch en wanneer hoort […]

Sterk Netwerk Toekomst met Perspectief

Datum: 14-03-2024
Tijd: 14:30 - 18:00
Locatie: Labnul50 (voorheen het Paleis), Boterdiep 113 te Groningen

Aanmelden voor 8 maart via: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=_WE7jK-UM0WDB-tZ29hgsP2dKk7bKBVGmxvvvs7wCEtUN1oxRk4xRzQ0SDJaWExRWlVLVjMwRE5BSi4u

Netwerkbijeenkomst Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe

Datum: 27-02-2024
Tijd: 15:00 - 17:00
Locatie: Leerwerkbedrijf EMCO-groep, Abel Tasmanstraat 6 in Emmen
Het Bondgenootschap “Voor een geletterd Drenthe” nodigt geïnteresseerden van harte uit voor een kennisbijeenkomst met het thema ‘Goed geletterd op de werkvloer’ op dinsdag 27 februari 2024. We nemen de aanwezigen graag mee in de laatste cijfers over laaggeletterdheid op de werkvloer en gaan hierover in gesprek. Daarnaast zijn er een mooie voorbeelden over het […]