2-Daagse leergang intergenerationele armoede voor managers en bestuurders

Datum: 14-10-2022
Gehele dag evenement
Locatie: Speeltuin Sint Vitusholt Winschoten.

Laat je inspireren tijdens deze 2-daagse leergang in Emmen en Winschoten met leerzame workshops en lezingen van topsprekers. Plus een bijzondere locatie, inspirerende ervaringsdeskundigen en intervisie met mede-leergangers. Daarnaast is er veel aandacht voor de veranderopgave.

2-Daagse leergang intergenerationele armoede voor managers en bestuurders

Datum: 23-09-2022
Gehele dag evenement
Locatie: Leger des Heils Emmen

Laat je inspireren tijdens deze 2-daagse leergang in Emmen en Winschoten met leerzame workshops en lezingen van topsprekers. Plus een bijzondere locatie, inspirerende ervaringsdeskundigen en intervisie met mede-leergangers. Daarnaast is er veel aandacht voor de veranderopgave.

Online expertsessie Renata Fideli

Datum: 20-04-2022
Tijd: 13:30 - 15:00
Locatie: Online
Renata Fideli is directeur-Bestuurder van MeerWaarde, een mooie en innovatieve organisatie op het gebied van welzijn in Haarlemmermeer en omstreken. Zij is een bevlogen bestuurder met een duidelijke visie en missie: een samenleving creëren waar iedereen meedoet en mensen naar elkaar omkijken. De organisatie helpt inwoners (van 0 tot ruim 100 jaar) bij al hun […]

Kenniscafé Drentse Jeugdacademie

Datum: 22-03-2022
Tijd: 15:00 - 17:00
Locatie: Het Valkenhof, Witte Valkenstraat 4 te Beilen

Uitnodiging: 2e Kenniscafé

Versterken van het normale leven: OPDC Meppel

Generieke succesfactoren bij hulp aan onze Drentse jeugd We hebben in de 12 Drentse gemeenten gevraagd of ze succesvolle initiatieven met ons willen delen zodat we met elkaar op zoek kunnen gaan naar generieke succesfactoren als het gaat om initiatieven voor onze Drentse jeugd. Waar zijn onze kinderen en jongeren uiteindelijk het meest mee geholpen?

OPDC in Meppel
In het tweede kenniscafé duiken we in het voorbeeld van het OPDC in Meppel. Aan het begin van de bijeenkomst bekijken we eerst een korte film van het OPDC Meppel over het werk wat ze doen.
Het OPDC heeft zich de afgelopen 10 jaar verder doorontwikkeld waardoor het hen lukt om 80% van de leerlingen, die zijn vastgelopen binnen het basisonderwijs en gebruik maken van het OPDC, terug te begeleiden binnen het reguliere onderwijs. Bynella Kaandorp en Karin Hilgenga, trekkers zijn van dit initiatief, zullen aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. Tijdens dit kenniscafé wordt duidelijk hoe het OPDC de combinatie legt met zorg en welzijn en hoe hun werkwijze bijdraagt aan het versterken van het gewone leven.
Net als bij het vorige kenniscafé gaan we ook nu met elkaar in gesprek om de succesfactoren boven water te krijgen en om te bepalen welke generiek zijn: Dus welke kunnen we vertalen naar andere initiatieven waarmee we het gewone leven willen versterken.

Wat haal je uit de bijeenkomsten?
Tijdens de bijeenkomst ontmoet je anderen die zich ook inzetten voor onze jeugd. Samen kunnen we de doelen uitwisselen. Er volgen in de komende maanden meer kenniscafé’s en er volgt dus ook meer inzicht in de generieke succesfactoren. Na een aantal kenniscafé’s bundelen we de uitkomsten waar jij ook aan mee hebt gewerkt en die koppelen we terug.

Voor wie bestemd?
Bij de kenniscafés hebben we iedereen nodig. Deze kenniscafé’s zijn dan ook bedoeld voor iedereen die zich op één of andere inzet voor onze jeugd. De kennis zit al een ieder en die willen we graag naar boven halen.

Datum en locatie
Het tweede kenniscafé vindt plaats op dinsdag 22 maart van 15:00 en 17:00. We kunnen elkaar weer fysiek ontmoeten en zien je graag op de locatie ‘Het Valkenhof’ in Beilen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door te mailen naar info@envedder.nl.

Deelnemers over de het eerste kenniscafé:
“Inspirerende bijeenkomst” “Ik had niet hele hoge verwachtingen, maar het was tijd goed besteed’

Over de Drentse Jeugdacademie Professionals willen elke dag beter worden in hun vak in de hulp aan onze jeugd. Envedder draagt hieraan bij door te investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals. Hier werken we aan binnen het project de Drentse Jeugdacademie

Jaarlijkse partnerbijeenkomst Alliantie voor kinderarmoede

Datum: 22-03-2022
Tijd: 15:00 - 16:45

Lokaal doen, landelijk leren
De Alliantie Kinderarmoede bestaat 3 jaar. Op 22 maart staan we hier met elkaar bij stil. De ontwikkelingen van de afgelopen weken hebben ons doen besluiten om het programma iets aan te passen. We maken ons grote zorgen over de (financiële) situatie van gezinnen. Twee jaar geleden stonden we ook aan het begin van een nieuwe crisis. Het bleek in de praktijk moeilijk om die actiebereidheid vast te houden. Hoe zorgen we daar dit keer wel voor? En hoe kunnen we leren van de goede initiatieven die worden opgezet?

Tijdens deze online bijeenkomst willen wij jullie inspireren en activeren om met elkaar aan de slag te gaan om blijvend impact te maken. Niet alleen in crisistijd, maar ook daarna. Ben jij er ook bij?

Participatielezing ‘Van Kloof naar brug’

Datum: 25-03-2022
Tijd: 15:00 - 17:00
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 in Amsterdam maar ook online te volgen

Op vrijdagmiddag 25 maart van 15.00 tot 17.00 uur houdt politicoloog Tim ’S Jongers de vijfde Participatielezing van Movisie. Titel is ‘Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis voor het verkleinen van verschillen’. Centraal in zijn verhaal staan ervaringskennis en de vraag hoe gemeenten daar veel beter gebruik van kunnen maken. Hoe kunnen beleid en uitvoering vanuit de verhalen van mensen beginnen?

Op zijn verhaal gaan reageren Jeroen van der Waal, hoogleraar Erasmus Universiteit, Leila Assam, medeoprichter van Stichting Carabic en Marc Mulder, senior ervaringsdeskundige Armoede & Schulden bij Movisie. De lezing is zowel live in Pakhuis de Zwijger als online via een stream te volgen. Meld je nu aan, want de belangstelling is groot en het aantal plaatsen beperkt.

Inspiratiesessie over ervaringsdeskundigheid

Datum: 01-02-2022
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Online

Inspiratiesessie over ervaringsdeskundigheid
Datum: dinsdag 1 februari 2022, 15:00 - 16:30 uur.
Locatie: Online via Webinargeek en Zoom
Het terugdringen van armoede en schulden in Drenthe is een grote uitdaging. De inzet van ervaringsdeskundigen is hierbij onmisbaar. Waarom zijn ervaringsdeskundigen onmisbaar, waar kunnen ze goed ingezet worden binnen armoedebestrijding en hoe gaat dat in zijn werk? Denk mee tijdens een inspiratiesessie over ervaringsdeskundigheid op dinsdag 1 februari 2022, van 15:00 - 16:30 uur. Schrijf je in en laat je inspireren.
Door hun persoonlijke ervaring bieden ervaringsdeskundigen een perspectief dat van grote meerwaarde is voor beleidsmakers en andere betrokken partijen. Door ervaringswerkers in te zetten, bouwen we een brug tussen de dagelijkse realiteit van mensen en de systeemwereld.
Daarom is het project Samenwerken met Ervaring in de provincie Drenthe een pilot gestart in verschillende sectoren om de inzet van ervaringsdeskundigen op de kaart te zetten. Binnen het bedrijfsleven, onderwijs, een gemeente en een woningcorporatie worden ervaringsdeskundigen betrokken. Op deze manier willen we meer inzicht, aandacht en draagvlak creëren voor de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid.
Programma
Met een bijdrage vanuit één van de pilots door een ervaringsdeskundige en werkgever, en een boeiend verhaal van Marcel Niezen (Ervaringswerker en onderzoeker aan de Hanzehogeschool Groningen) belooft het een interessante middag te worden!
Naast deze bijdragen gaan we samen in de bijeenkomst actief aan de slag en denken we na over hoe ervaringsdeskundigheid goed kan worden ingezet binnen armoedebestrijding. De input uit deze bijeenkomst bundelen we in een infographic, die na de sessie voltooid en onder de deelnemers verspreid wordt. Door kennis en ervaring te delen kunnen we elkaar versterken en tot nog beter beleid en uitvoering komen om de mensen in armoede in de provincie Drenthe te helpen.

Middagconferentie ‘Van Kansarm naar Kansrijk – Gezondheidsverschillen voorbij’

Datum: 28-02-2022
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: De Oude Meerdijk, Stadionplein 1, Emmen

Kans voor de Veenkoloniën zet zich in voor de gezondheid van iedereen die woont, werkt en leeft in de Veenkoloniën. Samen met bewoners, gemeenten en betrokken organisaties werken we aan het verkleinen van gezondheidsverschillen in de regio. Het programma zit in de derde fase en er komen verrassende inzichten en uitkomsten naar voren.

De middagconferentie ‘Van Kansarm naar Kansrijk – Gezondheidsverschillen voorbij’ wordt geleid door burgemeester Eric van Oosterhout. In een inspirerend programma met onder andere bijdragen van Aletta Winsemius (RVS), Tialda Haartsen (RUG), Arie Dijkstra (RUG) en Gerjan Navis (UMCG) en vier keuzeworkshops gaan we samen in gesprek over ontwikkelingen, resultaten en kansrijke perspectieven in de Veenkoloniën.

Aanmelden?
Graag nodigen wij u uit om samen met ons deze conferentie tot een succes te maken. Deelname is gratis, en de keuze voor een workshop maakt u op de dag zelf. Laat u inspireren, en meldt u aan voor deze conferentie! We houden rekening met de dan geldende Coronamaatregelen. Meer weten? Kijk op www.kvdvk.nl, mail naar info@kvdvk.nl of bel ons op 050 800 3244!

Online kennissessie laaggeletterdheid in de Week van Lezen en Schrijven

Datum: 07-09-2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Online

In de Week van Lezen en Schrijven (6 tot 12 september) organiseert Stichting Lezen en Schrijven verschillende online kennissessies over de aanpak van laaggeletterdheid. Eén van die sessie gaat over laaggeletterdheid in het Sociaal Domein en hoe je dat integraal kunt aanpakken. De sessie is gericht op beleidsmedewerkers in het Sociaal Domein in gemeenten.

Voor jou?
Ben jij ambtenaar en ben je werkzaam in het Sociaal Domein? Of ben je bezig met de aanpak van laaggeletterdheid? Kom dan meedenken over slimme manieren om beleidsterreinen te verbinden en de aanpak van laaggeletterdheid zo effectief mogelijk te laten zijn. Hoe zorg je voor aandacht voor basisvaardigheden in de armoedeaanpak? Of hoe zorg je voor verbinding tussen het preventieakkoord en laaggeletterdheid? Sluit de uitvoering aan bij de integrale plannen die op papier staan? In deze sessie gaan we aan de slag met deze vragen en meer!
Via de link kun je je aanmelden.

Lancering Kennisplatform Armoede Drenthe

Datum: 29-06-2021
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Online
Het terugdringen van armoede en schulden in Drenthe is een grote uitdaging. Dit vraagt aandacht en inzet van ons allemaal. Door regionaal kennis te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren met innovatieve oplossingen helpen we inwoners sneller en beter. Daarom is in opdracht van de provincie Drenthe, samen met partners, het Platform […]