Aanpak

Een voorwaarde voor succes is dat de hele omgeving zich bewust is van de invloed van armoede en de mogelijkheden om dit te doorbreken. Dit vereist een gezamenlijke aanpak waarin we van elkaar leren.

Schotten tussen beleidsvelden (in- en extern), organisaties en instellingen moeten weg. Bij het opstellen en uitvoeren van dit programmaplan zijn en worden daarom meerdere partners betrokken. Dat zijn de inwoners waar het om gaat, gemeente Coevorden, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Domesta, GGD, Icare JGZ, Scholengemeenschap De Nieuwe Veste, de onderwijsstichtingen Arcade, Catent en Fiers en de ondernemers. Bekijk de pagina ‘Partners’ om meer over de partners te weten te komen.

Mèt degenen waar het om gaat

Juist omdat de langdurige armoede te maken heeft met zo veel verschillende factoren is het belangrijk om de mensen zelf bij de oplossing te betrekken. Daarom voeren we het programma Kansrijk opgroeien uit met de mensen om wie het gaat. Als professionele organisaties willen we leren van en met de kinderen, hun ouders en hun omgeving. Hoe zien zij zelf hun situatie? Waar hebben ze behoefte aan? Wat werkt wel en wat niet?

Goede monitoring van de inspanningen en resultaten is hierbij belangrijk. Om kennis te delen, organiseren we bijeenkomsten voor professionals, bestuurders, medewerkers en adviesraden.

Start: Poppenhare, Lootuinen en Tuindorp

In de Coevordense wijken Poppenhare, Lootuinen en Tuindorp zijn veel huishoudens die gebruik maken van meerdere vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld de bijstand, Jeugdwet, Wmo en schuldhulpverlening. Ook gaat het minder goed met de gezondheid en leefstijl van de inwoners dan ergens anders in Coevorden. Te vaak is dit probleem al meerdere generaties lang aan de orde. Dat willen we veranderen. Daarom beginnen we in deze wijken met Kansrijk opgroeien. Wat we hier leren, passen we vervolgens in andere wijken van Coevorden toe.