Aanpak menstruatiearmoede gemeente Coevorden gestart

datum

categorie

Nieuws

Vorige week ontvingen bijna 30 beheerders van wijkgebouwen, multifunctionele accommodaties, scholen, bibliotheken en andere maatschappelijke gebouwen een mail van de gemeente Coevorden waarin ze wordt gevraagd om uitgiftepunt van menstruatieproducten te worden. Aanleiding is de aanpak van menstruatiearmoede. Op 6 juli 2021 nam de gemeenteraad van Coevorden raadsbreed de motie aan om menstruatiearmoede aan te pakken en hiervoor budget beschikbaar te stellen.

Ongemak door geldgebrek

1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland heeft wel eens moeite met het bekostigen van menstruatieproducten. Het kan vrouwen en meisjes in de weg
zitten bij schooldeelname, bij het sporten of op het werk. Daarnaast wordt door geldgebrek soms gekozen voor ongeschikte alternatieven die kunnen leiden tot ongemak, irritaties en zelfs infecties. Wethouder Joop Brink: ‘De gemeente Coevorden wil bevorderen dat haar inwoners meedoen in de maatschappij. Daarom helpt zij graag meiden en vrouwen die de menstruatieproducten niet of nauwelijks kunnen betalen.’

Armoedefonds

De gemeente Coevorden werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Het Armoedefonds is landelijk actief op het thema menstruatiearmoede en draagt in
Coevorden zorg voor de distributie en de contacten met alle uitgiftelocaties. Zij noemen dat een MUP; een Menstruatieproducten Uitgifte Punt.