Aanmelden nog mogelijk voor Week van het geld

datum

categorie

Nieuws

Goed omgaan met geld is niet eenvoudig. Vooral omdat de verleidingen vaak groot zijn. Om kinderen en jongeren hierbij te helpen wordt jaarlijks in maart de Week van het geld gehouden. Een week waaraan scholen en andere organisaties kunnen deelnemen. Aanmelden is nog mogelijk.

Van 11 tot en met 15 maart 2024

De Week van het geld is dit jaar van 11 tot en met 15 maart. Het thema is ‘Hoe ben jij je GELD de BAAS?’. Tijdens deze week leren kinderen en jongeren hoe ze een ware ‘baas’ kunnen worden over hun eigen financiën.

Gratis lesmateriaal

De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken. Die organisatie stelt gratis lesmateriaal beschikbaar. Er zijn materialen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook kunnen gratis gastlessen worden verzorgd, bijvoorbeeld door een financieel expert.

Financiële problemen voorkomen

De realiteit is dat steeds meer jongeren moeite hebben om grip te houden op hun uitgaven en in financiële problemen komen. Daarom is het belangrijk dat hiervoor ook op school aandacht is. Want door van jongs af aan te oefenen met sparen, plannen en keuzes maken, leren kinderen en jongeren vaardigheden die op latere leeftijd hard nodig zijn.

Gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden ondersteunt de Week van het geld van harte. Daarom attenderen wij je graag op de mogelijkheden. Hoe? Neem eens een kijkje op Jongeren en geld | Gemeente Coevorden

Daarnaast zetten wij ook zelf acties op touw om extra aandacht te besteden aan dit thema. Heeft uw school of organisatie een mooi voorbeeld dat aandacht verdient, laat het ons weten en mogelijk kunnen wij bijdragen aan meer bekendheid in de Week van het geld.

Meer informatie?

Meer weten over de Week van het geld of aanmelden? Kijk op www.weekvanhetgeld.nl.