Preventiemenu Gezond Coevorden basisonderwijs

datum

categorie

Nieuws

Met ingang van schooljaar 2023-2024 krijgen alle basisscholen in de gemeente Coevorden het Preventiemenu Gezond Coevorden aangeboden. Wethouders Joop Slomp en Jeroen Huizing presenteerden de nieuwe ‘menukaart’ vandaag al bij CBS Dr. Picardtschool in Coevorden.

Het is een ‘menukaart’ met een uiteenlopend aanbod aan voorlichting en activiteiten voor leerlingen van groep 1 t/m 8, leerkrachten en ouders/verzorgers.

Gevarieerd aanbod

Het Preventiemenu Gezond Coevorden bevat een gevarieerd aanbod waarbij structureel aandacht is voor maatschappelijke thema’s. De thema’s zijn: bewegen en sporten, voeding, welbevinden, genotmiddelen, relaties en seksualiteit, milieu en natuur, mediawijsheid, veiligheid, gehoor, mondgezondheid en hygiëne, cultuur en geldzaken. De thema’s dragen niet alleen bij aan het welbevinden van leerlingen maar het verbetert ook hun schoolprestaties. Het aanbod is niet statisch, het Preventiemenu kan verder worden doorontwikkeld.

Niet vanaf groep 7, maar al vanaf groep 1

Het Preventiemenu Gezond Coevorden is een doorontwikkeling van het School Preventie Plan. Vanaf schooljaar 2007-2008 heeft de gemeente Coevorden het School Preventie Plan in het basisonderwijs aangeboden. Het School Preventie Plan richtte zich op voorlichting voor leerlingen van groepen 7 en 8 van alle basisscholen in de gemeente Coevorden. Het doel was om positief gedrag onder de jeugd te bevorderen en jeugdproblematiek in een vroeg stadium aan te pakken. Daarnaast was er aandacht voor het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl.

Kansengelijkheid

Ieder kind moet in staat worden gesteld, ongeacht achtergrond, zich te kunnen ontplooien. De wens is dat al onze kinderen gezond en weerbaarder zijn. We stimuleren dan ook de samenwerking in wijken en dorpen. Samenwerking tussen bijvoorbeeld kinderopvang en het onderwijs, maar ook met verenigingen of andere partners. Met deze extra inzet hopen we de kansen voor kinderen te kunnen vergroten.

Bewuste keuzes

Met diverse partners, zoals Maatschappelijk Welzijn Coevorden (jongerenwerk/ buurtsportcoaches), GGD Drenthe, Halt team Noord Nederland, Sport Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland, Veilig Thuis Drenthe, FC Emmen, Meldpunt Discriminatie Drenthe, Brandweer en Biblionet, is voor het komende schooljaar het Preventiemenu Gezond Coevorden voor het basisonderwijs gemaakt.

In de maanden mei en juni zijn alle scholen benaderd om het aanbod door te nemen. Scholen kunnen bewuste keuzes maken voor thema’s in het nieuwe schooljaar, passend bij wat er speelt binnen de school en in de wijk. Op deze manier bieden we jaarlijks een (les)pakket op maat.

Het Preventiemenu Gezond Coevorden wordt aangeboden door de schoolbesturen, de samenwerkingspartners, de buurtsportcoaches Gezond Coevorden en de gemeente Coevorden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Preventiemenu Gezond Coevorden? Mail naar preventiemenu@coevorden.nl